Asbestlarm – kommunhuset har utrymts

Nya kommunhuset i Åtvidaberg utrymdes vid lunchtid under fredagen. En tillfällig krisledningsgrupp har tillsatts.

Under pågående fasad- och fönsterbyte upptäcktes att dolda asbestskivor kunnat gå sönder.

Under pågående fasad- och fönsterbyte upptäcktes att dolda asbestskivor kunnat gå sönder.

Foto: Lotta Willsäter

Åtvidaberg2019-11-22 15:03

Kommundirektör Robert Bredberg meddelar vid 14-tiden på fredagen att nya kommunhuset utrymts. Samtlig personal som arbetar i byggnaderna har fått lämna sina arbetsplatser. 

Orsaken är ett asbestlarm. De båda kommunhusen, det gamla och det nya, har renoverats under året. Arbetet i det nya med bland annat byte av fasad och fönster pågår än. 

Det nya kommunhuset består av två huskroppar. I den äldre av dessa, som rymmer entrén, har det påträffats asbestskivor i fasaden. 

– Det byttes fasad för många, många år sedan. Då måste man lämnat kvar dessa skivor. I samband med att vi bytt fönster så kan skivor ha gått sönder, säger kommundirektör Robert Bredberg. 

Asbest är ofarligt, så länge materialet är helt. Om exempelvis en skiva går sönder frigörs asbestfibrer, som är farligt att andas in. Dessa  kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar,  till exempel cancer.

Under fredagen har prover tagits i kommunhuset. Svar väntas under måndag. Tills dess är nya kommunhuset stängt. 

–  Vi har tillsatt en tillfällig krisledningsgrupp och kommer att koppla in företagshälsovärden, säger Bredberg. 

Han meddelar också att kommunen anmält sig själv, både till Arbetsmiljöverket och polisen för arbetsmiljöbrott. 

Har du märkt av någon oro från anställda som jobbar i huset? 

–  Nej, det vill jag inte påstå. Jag tror att man tar detta med sans och ro. 

Kommunen kommer att arbeta vidare med en rad frågor kopplade till upptäckten av det förekommit arbete, där asbestfiber kunnat frigöras.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!