Ytterligare två avlidna till följd av covid-19

Två personer har avlidit och åtta personer intensivvårdades under helgen på länets sjukhus efter att ha insjuknat i covid-19.

Fram till söndagen har totalt 266 personer avlidit i Östergötland till följd av Covid-19.

Fram till söndagen har totalt 266 personer avlidit i Östergötland till följd av Covid-19.

Foto: Montage

Nyheter2020-11-08 13:48

Efter en lugn sommar och tidig hös ökar nu återigen antalet personer som smittats, lagts in på sjukhus för specialistvård och intensivvård och som avlidit till följd av covid-19.

Det visar Region Östergötlands egen statistik som uppdateras en gång per dygn. Under lördagen och söndagen intensivvårdades fyra personer på Vrinnevisjukhuset och fyra på Universitetssjukhuset. 51 personer vårdades under söndagen inom slutenvården på länets tre sjukhus för symptom kopplade till covid-19. 

På lördagen och söndagen rapporterades 26 nya fall av smittade i länet. Totalt sedan i mars har 6693 personer konstaterats smittade av covid 19 I länet.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!