Viktigt att öppna Isovalen för trygg skridskoåkning

Varför räknas inte Linköpings Långfärdsskridskoklubb (LLK) som en förening av Linköpings kommun?

Linköpings kommun 17 februari 2021 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läste med stor förvåning i artikeln "Trots kanonvädret: Därför är den populära isbanan stängd" (11/2) ett uttalande från Linköpings kommun om att det inte finns några föreningar som utnyttjar Isovalen och att man därför inte öppnar den efter det nödvändiga coronastoppet.

LLK, medlem i Svenska Skridskoförbundet, är en av Sveriges större långfärdsskridskoklubbar med sina 1 600 medlemmar. Sedan 2011 har LLK kunnat inleda säsonger på Isovalen tack vare att kommunen realiserat ett tidigare medborgarförslag från LLK, att skapa Isovalen.

 

Klubben har alltid haft dörren öppen för allmänheten. Så även denna säsong. LLK har på Isovalen placerat ett antal stödbågar (”rollator på is”) för både små och stora. Stödbågarna underlättar verkligen att lära sig åka skridskor. 

Det är därför inte bara LLK som hittat till Isovalen utan framförallt allmänheten. Ja, man har hittat till Isovalen så till den milda grad att Isovalen sannolikt blivit Östergötlands mest besökta vinteridrottsanläggning de senaste säsongerna.

Dessa stödbågar, som allmänheten kan utnyttja gratis, står alltså oanvända på Isovalen. Ismakarna – vaktmästarna – som skött Isovalen har verkligen tidigare år gjort allt för oss långfärdsskridskoåkare. Varför får man inte det nu? Inte är det för att långfärdsskridskoföreningen inte bokat Isovalen.

 

LLK har även lagt medborgarförslag för plogning av Göta kanal vilket äntligen kunnat realiseras denna vinter. Det är två kommuner, Motala och Linköping, som lyckats få till ett unikt samarbete tillsammans med privata krafter om att hålla isen ren. Sköter man detta bra sätt har man på några års sikt möjlighet att göra detta till ett attraktivt nationellt/internationellt besöksmål även vintertid. 

Under senare delen av säsongen övergå många i LLK till att även åka på naturis. Många medlemmar har nu i mitten av en kall vintersäsong, såsom denna vinter, dragit vidare till fina nyisar på vatten såsom Vättern, Bråviken och S:t Annas skärgård medan de som vill åka helt säkert har en önskan om att fortsätta åka på Isovalen och andra plogade isar. 

Så gör LLK varje vinter. Naturligtvis kräver det stor säkerhet för långfärdsskridskoåkning på nyisar. LLKs har krav på kunskap, utrustning och sällskap. Alla medlemmar har därför gått igenom utbildning och har krav på säkerhetsutrustning som kontrolleras inför varje tur.

 

Isovalen och plogning av isar i närområdet är mot ovanstående bakgrund framför allt till för allmänheten i Linköping med omnejd som vill komma ut och röra på sig under trivsamma former. 

Naturisar har alltid lite ojämnheter som kan vara riskabla. Det kan vara svaga isar, sprickor och andra ojämnheter som kan döljas av snö på isen. Tvärgående sprickor i isen korsas oftast med lätthet. Längsgående sprickor är mera riskabla genom att skridskoskenor kan åka ned i dem med fall som följd. 

Därför är det viktigt att få bort snön som kan dölja sådana sprickor. Som ett exempel kan nämnas att på Göta kanal har LLK råkat ut för sådana sprickor senaste tiden, fall som orsakat gipsning av arm i två fall.

 

Därför är Isovalen av största vikt för den som känner minsta osäkerhet på naturisar. Det är vår förhoppning att Linköpings kommun nu när coronarestriktioner släppt för uteidrottsanläggningar inser vikten även av Isovalen, så att Linköpingsbor i största allmänhet kommer ut och får röra sig på ett tryggt sätt på en av Östergötlands tidigare mest välbesökta vinteridrottsanläggningar.

Anders Norr, ordförande Linköpings Långfärdsskridskoklubb (LLK)

Ämnen du kan följa