Varför inte göra färdigt en gata i taget i Ramshäll?

Vi är ett flertal boende i Ramshäll som ställer oss frågande till Peabs arbetsmetoder under beläggningsarbete/asfaltering av gator i Ramshäll.

Linköpings kommun 15 september 2021 13:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För det första sätter man upp en skylt med info om att beläggningsarbete kommer att utföras vecka 26–35. Sen fräser man upp hela Rosengatan för att sedan gå på fyra veckors semester, utan att någonting sker.

När man sen återupptar arbetet börjar man lite här och där. Grangatan har asfalterats i fyra omgångar. Det verkar lite amatörmässigt att asfaltera 25–30 m för att sedan flytta alla fordon och fortsätta på någon annan gata. Varför inte göra en gata färdig i taget?

Detta kan ju bara ha två förklaringar; 1) Man tycker att det är kul att köra runt med alla maskiner och fordon. 2) Betalningen sker per timme.

Och här har vi en fråga till kommunen. Hur ser upphandlingen ut? 

För nu har Peab ändrat datum på skylten och hävdar att beläggningsarbete ska vara slut vecka 36. Jag och vi, boende och skattebetalare, i området hoppas att det är ett kraftigt vite utställt för denna försening. Ser även fram emot att Peab städar bort alla ”kluttar” av asfalt som man droppat på övriga gator under alla förflyttningar av fordon.

Mats Wenner

Svar 1

Vad tråkigt att höra att boende i Ramshäll inte är belåtna med arbetet med underhållsbeläggningar som Peab Asfalt utfört i området.

Det stämmer att vi fräst ytan för att senare utföra åtgärder på VA-anläggningen i gatan, det vill säga byta trasiga brunnsdelar och slitna betäckningar samt justerat kantstenar. Vi har även utfört viss avjämning med asfalt på gatan. 

Väderförhållandena har tyvärr inte varit optimala för att kunna utföra arbetet under planerad tidsperiod därav förseningen. Sista asfalteringen, toppbeläggningen, på gatan utförs måndag-fredag vecka 36.

Vi tar till oss av era synpunkter och tittar på hur vi ytterligare kan förbättra våra arbetssätt och rutiner för att minska störningar för närboende i framtida arbeten.

Vi beklagar de besvär detta medfört för er.

Christian Smeds, avdelningschef Mellersta, Peab Asfalt AB

Svar 2

När det gäller frågorna om avtalet så tjänar inte entreprenören på att komma tillbaka och asfaltera vid flera olika tillfällen eftersom arbetena faktureras per utförd kvadratmeter. Vissa moment i arbetet kräver dock asfaltering vid olika tillfällen för att möjliggöra framkomlighet.

Efter utförd fräsning påbörjas ett antal förarbeten som måste färdigställas innan den slutliga asfalten kommer på plats. I detta fall har det varit relativt omfattande förarbeten som tar tid att utföra. Tidsplanen har flyttats fram med anledning av regn och just bra väder är en förutsättning för att kunna utföra beläggningsarbeten. Därför är det inte aktuellt med förseningsvite.

Efter avslutade beläggningsarbeten utförs en slutbesiktning och i samband med den noteras eventuella brister, även om något behöver städas. Därefter åtgärdas eventuella brister.

Anna Wallroth, enhetschef Trafik och gata, Linköpings kommun


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Linköping

Tekniskt fel skapade kaos i Linköping – trafiken stod stilla på central gata

Linköping

Hållplatser öppnades tidigare än väntat

Linköping

Flera busshållplatser avstängda i centrala Linköping – resenärer larmar om kaos

Insändare

Insändare: Ungdomar på elsparkcyklar kan inte trafikreglerna

Debatt

Debatt: Inför tydligare krav mot elsparkcyklar

Visa fler