Tydligt beslut att öka skyddsjakten på skarv

Debatt 19 oktober 2021 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Tveksamma bidrag till åtgärder mot storskarv":

Det är svårt att bemöta alla anklagelser som i vissa fall dessvärre mer liknar konspirationsteorier och dessutom helt saknar belägg. Jag ska dock göra ett försök att förklara hur vi jobbar med frågan gällande skarv.

Linköpings kommun är en politisk styrd organisation och som således arbetar utefter politiska tagna beslut. Alliansens samverkansprogram antogs av kommunfullmäktige efter valet 2018 och gäller under mandatperioden 2019–2022. Där nämns uttryckligen skarven och dess effekter som något vi som kommun ska agera mot. Detta är som sagt beslutat i kommunens högsta beslutande organ och gäller för samtliga nämnder, förvaltningar och anställda. 

 

Varför lyfter vi skarven särskilt? Skarven förstör den miljö där de vistas. Skarvkolonier tar ofta helt över små öar och det kan få stora konsekvenser. Dessa öar utmärks av döda träd och brist på annan växtlighet. Dessutom får skarven stora konsekvenser för fiskbeståndet där kolonierna finns. Fiskbeståndet i Roxen har minskat och skarven är det som tar upp allra mest fisk ur Roxen.

Kommunen gladdes åt Länsstyrelsens beslut om att tillåta jakt på skarv. Ett klart och tydligt beslut som gick ut på att öka skyddsjakten på skarv. Med det beslutet var det inga tveksamheter kring att kommunen skulle hjälpa till.

De stöd som beskrivs har inte beslutats i någon nämnd, det är korrekt. Däremot är det inget konstigt med det. Det ingår i förvaltningarnas och förvaltningschefens verkställighet. Beslut som tagits i fullmäktige gäller och ska verkställas, detaljerna kring detta överlåts åt ansvarig förvaltning att ordna. Så sker i samtliga beslutade ärenden, något annat vore ohanterligt. Politiker kan inte, och ska inte, fatta beslut om enskilda detaljer i alla ärenden.

Beslut om kommunens hantering av invasiva arter och skadliga arter, såsom skarven, är som sagt taget i kommunfullmäktige och Linköpings kommuns verksamhet utgår från politiska beslut. Vårt beslut är tydligt, vi kommer fortsätta arbetet med att minska skarven i Linköping.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Varning för krock mellan jägare och svampplockare när älgjakten inleds på ny dag

Debatt: Låt naturen sköta sig själv

Beskedet: Samarbeta och skjut fler dovhjortar

Insändare: Troféer av stora kattdjur hör till det förflutna

Debatt: Det är viktigt med en bred acceptans för lodjuren

Visa fler