Ska politiska partier bry sig om Svenska kyrkan?

Kyrkovalet 2021 närmar sig. ”Det glömda valet” blir allt viktigare också för rikspolitiker.

Linköping 1 juni 2021 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Släpp det politiska taget om (S)venska kyrkan" (19/5).

Såväl Stefan Löfven som Annie Lööf visar stort intresse för kyrkovalet. Men åsikterna går isär om det lämpliga i att vanliga partier ägnar sig åt kyrkopolitik. Så menar Leif Larsson, ordförande i nomineringsgruppen POSK i Folkungabygden, att kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, är en ”partipolitisk arena för genomdrivandet av dagsaktuella egna (läs: socialdemokratiska) samhällsvärderingar. Under parollen att kyrkan ska svälja och vara en snäll demokratisk folkkyrka”.

Leif Larsson manar ”Släpp det politiska taget om Svenska kyrkan”. Han syftar på socialdemokraterna. Men det gäller även politiska partier som Centern och Sverigedemokraterna. 

Vi i Centern kan dock inte dela Leif Larssons åsikt och vill fortsätta att som nomineringsgrupp/parti vara med och arbeta för Svenska kyrkan och dess framtid. Svenska kyrkan har 5,7 miljoner medlemmar och är en viktig aktör i samhället.

 

Vad vill då Centern i Linköpings domkyrkopastorat?  Ja, bland annat att Svenska kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka där du möts med kärlek och respekt, där du är värdefull för din egen skull. Vi vill ha en kyrka som odlar hopp och framtidstro i en tid av pandemi och stor förändring.

Vi vill också ha:

- en medmänsklig kyrka i samhället med låga trösklar, öppen för alla med centrum i den grundläggande uppgiften det vill säga att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. 

- en modig kyrka med ett starkt samhällsengagemang som ser positivt på olikheter och värnar om människors rättigheter och okränkbara värde.

- en klimatsmart kyrka som aktivt arbetar klimatstrategiskt med hållbarhetsperspektiv.

- en kyrka med engagerade förtroendevalda, som skapar delaktighet och tillsammans med anställda och ideella verkar för Svenska kyrkans framtid. 

 

Vi vill satsa på kyrkomusiken – det handlar om kyrkomusiktjänster, instrument, orgelskolan, körer för alla åldrar. Och stärka den kyrkliga seden med dop och konfirmation, för våra barns och ungdomars skull så att de ska få ett språk för frågor om tro och liv. Viktigt att efter pandemin återuppta konfirmand- och ungdomsläger.

Vi vill samverka på olika sätt med Linköpings kristna råd och civilsamhället bland annat Linköpings stadsmission, pensionärsorganisationer, Röda korset och kommunen. Och också stödja kyrkan på universitetet, studiecentrum, diakonicentrum och sjukhuskyrkan.

Med rötter och källor i den kristna tron och traditionen vill vi arbeta för den moderna folkkyrkan i Linköpings domkyrkopastorat – för människornas skull.

Hans Eneroth (C)
Göran Gunnarsson (C)
förtroendevalda i Linköpings domkyrkopastorat

Ämnen du kan följa