Regionen visar återigen värdet av sina medarbetare

Det är mycket tal om att vi medarbetare ska vara ett gott föredöme i samhället och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring pandemin. Dock har det blivit väldigt tydligt att det bara gäller åt ena hållet.

Östergötland 7 april 2021 07:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tydligt klargjort att gravida från vecka 20 tillhör riskgrupp.

Försäkringskassan följer deras linje och är beredda att godkänna graviditetspenning från denna vecka om chefer anser att smittorisken är hög på arbetsplatsen. 

Men Region Östergötland går emot dessa rekommendationer och tänker inte godkänna tidigare graviditetspenning. De tänker heller inte se över säkerheten, utan gravida ska arbeta på som vanligt med ett enda undantag: att de inte ska arbeta med covid19-positiva. 

Majoriteten av kollegor som blivit smittade av covid-19 på arbetsplatsen har blivit smittade av patienter som ännu inte är bekräftade. Hur ska gravida då veta vilka patienter som är säkra? 

Flertal andra arbetsplatser i Sverige inom vård och omsorg, bland annat Norrköpings kommun och Malmö, följer Socialstyrelsens linje och godkänner graviditetspenning. 

Våra barns hälsa betyder med andra ord olika mycket beroende på var i landet vi bor och arbetar. Hur kan Region Östergötland tycka att detta är rimligt? 

Gravid sjuksköterska 

Svar

Vi värdesätter alla våra medarbetare högt i Region Östergötland. 

När det gäller gravida medarbetare med risk för smitta har vi tagit fram våra riktlinjer med hjälp av smittskyddsläkare och experter inom gynekologi och förlossningsvård. Riktlinjer som ser ungefär lika ut i alla regioner i landet. 

Vi gör en individuell riskbedömning där både chefen och medarbetaren deltar, tillsammans med ett skyddsombud. 

De går tillsammans igenom riskerna för smitta, individuella riskfaktorer hos medarbetaren och för en dialog kring om det går att ta bort riskerna, erbjuda andra arbetsuppgifter eller om det behövs ett förbud av arbete. 

Beslutet om graviditetspenning fattar dock inte Region Östergötland. Det gör Försäkringskassan utifrån vårt utlåtande, där vi ska beskriva varför vi inte kan anpassa arbetet, erbjuda andra arbetsuppgifter eller omplacera medarbetaren.

Det här är ett område som är svårt och nytt, både för oss och alla andra. Vi följer hela tiden utvecklingen och är beredda att anpassa och förändra våra riktlinjer utifrån ny kunskap eller beslut från myndigheterna.

Zilla Jonsson, HR-direktör, Region Östergötland


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Motala

Prekärt läge på sjukhuset: "Vi känner oss alla oroade"

Östergötland

Extramiljoner till regionen i kampen mot covid

Insändare

Insändare: Onödigt krångligt att boka vaccination

Östergötland

Smittskydd arbetar för att hitta skolsmittans ursprung: "Försöker hitta ändarna och ringa in"

Östergötland

Antalet patienter med covid-19 ökar

Visa fler