Pendeln är Boxholms pulsåder – fler stopp i Strålsnäs

Boxholm är en liten kommun som behöver växa. Vi drygt 5 400 innevånare är på gränsen till för få för att det ska finnas medel till skola, förskola och äldreomsorg.

Boxholms kommun 17 juni 2021 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Och för visionsarbete och strategiskt arbete syns idag inga medel alls. Boxholms kommun behöver växa, förslagsvis ska vi ha som vision att vara minst 7 000 medborgare om 15 år. Möjligheten finns. Tomter finns, både i tätorter och på landsbygden. Många vill bo i kommunen, det är en attraktiv småskalig kommun där närheten till människor, service och natur är styrkor värda att lyfta fram än mer. 

Coronapandemin har visat att arbetsmarknaden nu är mer flexibel än tidigare. Många av oss kan bo var vi vill och jobba var vi vill. Tekniken har skapat en fantastisk flexibilitet.

Och i Boxholms kommun är fibernätet väl utbyggt – en förutsättning för det moderna arbetslivet. Det geografiska läget i regionen gör det lätt att hitta sysselsättning utanför Boxholm. Den som vill bo i Boxholm har alla möjligheter till ett bra liv. 

 

Om visioner för ett växande Boxholm ska bli verklighet måste det vara lätt kunna ta sig till och från kommunen. Många kommer även i framtiden att jobba utanför Boxholm, ungdomar studerar i andra kommuner, och boende i andra kommuner som vill jobba i Boxholm måste kunna ta sig hit på ett smidigt sätt. 

Det har Boxholmarna förstått – i den medborgarundersökning som Ibex tankesmedja nu utför så är pendeln ett av de vanligaste svaren när vi frågar om vad som är särskilt viktigt för Boxholms framtid.

 

Pendeln lever dock ett liv som inte är helt riskfritt för Boxholms del. Turtätheten har försämrats och numera krävs det tågbyte i Mjölby för att ta sig till Linköping. 

Inom regionerna viskas det om att Jönköping ska ta över järnvägstrafiken mot Boxholm, en förändring som vi tror vore förödande för kommunen. Vi bör i stället satsa på ännu starkare band till region Östergötland. Samarbete med Småland är fortsatt viktigt men Boxholm tillhör region Östergötland och måste där stärka sin ställning.

 

När man argumenterar för en stark pendel och för ett tågstopp i Strålsnäs hör man ofta att det är för få boende i Strålsnäs, det är för tät trafik längs stambanan. 

Men det går i Mantorp, det går i Vikingstad, det går i Linghem, det går i Kimstad. Stationer där tågtrafiken redan är tätare än söder om Mjölby. Klart att det går i Strålsnäs. 

Genom att skapa bättre pendlingsmöjligheter från Strålsnäs kommer samhället att växa så det knakar. 60 tomter finns redan nu och det finns säkert goda möjligheter till ännu fler. Liten kan bli stor om rätt förutsättningar finns. Det gäller att börja i rätt ände, satsa offensivt, att våga investera i projekt som kan garantera kommunens långsiktiga överlevnad. 

 

Någon kanske invänder att det här blir svårt, stora elefanter som två regioner och Trafikverk rubbar man inte i första taget. Men bara för att det är svårt kan vi inte vika ner oss. 

Vi hoppas att kommunens ansvariga tjänstemän och förtroendevalda tar denna signal från medborgarna på största allvar och agerar. Förändring kan ta tid. Men utan action ingen förändring.

Med goda argument, uthållighet, tjat och lobbying kan det gå. Och som John F Kennedy sade om planerna på att sätta en man på månen. Vi gör det inte för att det är lätt, vi gör det för att det är svårt.

IBEX Tanke
Gunilla Carlsson, Jan Holmbom, Herbert Hugoh, Johan Carpholm, Johanna Bring, Elin Granath, Mats Lönngren

Ämnen du kan följa