Oppositionen överens: Vill ha en egen post

Den politiska oppositionen i Ödeshög är enig om ett oppositionsråd behövs, för demokratins skull. Den styrande majoriteten håller inte med.

Ödeshög 15 september 2020 15:30

Såväl moderater som ödeshögspartister och Feministiskt initiativ anser att ett oppositionsråd på minst halvtid behövs.

– Så säkerställer vi att samtliga förtroendevalda i våra folkvalda partier får adekvat information, skriver Fi i sitt budgetförslag.

– Det skulle ge kommunens ärenden ytterligare en positiv dimension i besluten, skriver Moderaterna, och Ödeshögspartiet instämmer: ett oppositionsråd är rimligt.

Men majoriteten håller inte med, 400 000 kronor om året ska inte satsas på detta.

– Ett oppositionsråd som bara ska glida omkring, lyssna lite och bedriva politik? säger ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden Jonni Harrius (KD). Politik måste vi bedriva på fritiden.

– Kommuner som är dubbelt så stora som Ödeshög har oppositionsråd, säger kommunalrådet Annicki Oscarsson (KD). Demokrati innebär att det är majoriteten som leder och styr en kommun. Genom kommunens tjänstepersoner har alla möjlighet att skaffa information.

Ödeshögs kommun räknar med lågkonjunktur och ökad arbetslöshet de närmaste åren.

– Vi vill satsa på att få fler i sysselsättning och fler i vuxenutbildning, säger Annicki Oscarsson. Föreningarna får ytterligare 350 000 kronor, och krisledning och krisberedskap måste prioriteras. 

Investeringar i skollokaler planeras, främst i Fridtjuv Bergsskolan, och fler bostäder ska byggas. Järnvägsområdet i Hästholmen ger plats för ungefär tolv nya bostäder. I Sväm planeras investeringar för en mängd nya tomter.

– Fantastiskt läge, säger Annicki Oscarsson och får medhåll av Anders Karlsson (S) och Karl Gustav Johansson (C).

(ÖP) och (M) håller inte alls med.

– Oansvarigt att exploatera Sväm i dagens mycket osäkra läge, säger Jonas Andersson (M).

– Sälj Svämområdet, tycker Charles Eriksson (ÖP). Det är för mycket sten och berg där, och för lite sjö. Och avslå investeringen på Fridtjuv Bergsskolan. Majoritetens föreslagna investeringar är uppåt väggarna.

Fi vill satsa på äldreomsorgen och dess personal.

– Avskaffa delade turer och utred en satsning på 30-timmars vecka, säger Baharan Rauofi-Kvist. En aktiv personalpolitik behövs för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.

Johan Kollberg (S), ordförande i socialnämnden, menar att frågan inte är ny.

– Diskussionen om hur statusen på yrkena ska höjas pågår, säger han, och arbetstidsförkortning är ett av alla förslag vi tittar på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Hasselqvist

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Ledare

Tvinga inte folk att hänga i klockan

Politik

Nytt nödläge införs i Spanien

Politik

Tårgas vid chilensk folkomröstning

Politik

Oppositionen ser ut att vinna valet i Litauen

Hälsa och sjukvård

C: Lagstifta om bättre individuell vård

Visa fler