Låt föreningslivet lägga anbud på nya multihallen

Linköpings kommun har beslutat om uppförande av en ny multihall i Kallerstad där man exklusivt tilldelar uppdraget till en aktör, utan möjlighet för idrottsföreningar att vara med och ge anbud.

Linköpings kommun 14 juni 2021 10:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid uppförande av en anläggning som ska användas för föreningsverksamhet finns andra sätt att förfara på, vilket bland annat Växjö och Norrköpings kommun är goda exempel på.

Där har uppdrag tilldelats till föreningar avseende uppförande av anläggningar på kommunal mark, där föreningarna sedan fått bedriva sina verksamheter. 

 

Kommunen har då gått i borgen för föreningarna avseende byggnationen och dessa har genom ägande av idrottsanläggningarna kunnat stärka föreningens ekonomi. Linköping gör tvärtom där man går förbi föreningarna och ger dessa inte ens möjlighet att lägga anbud.

En bra bedriven idrottsverksamhet ger bättre förutsättningar att på sikt bära lokalkostnaderna. Bra verksamhet drar publik som gör att verksamheten kan bära lokalkostnaderna. Ägande av idrottsanläggningar kan skapa ekonomi för bättre verksamhet. 

 

Linköpings kommun bör handla upp multihallen på så sätt att även föreningar får möjlighet att lägga anbud på samma villkor som företag. En öppen upphandling på kommunal tomt är också mer förenlig med lagen om offentlig upphandling. Överhuvudtaget borde kommunen verka för att stärka föreningslivet på olika sätt.  

Christer Mård, Linköpingslistan
Hassan Deri, Linköpingslistan

Ämnen du kan följa
Planerna på en multiarena
Innebandy

Storklubben välkomnar signalerna: "Kan bli riktigt bra"

Idrottsanläggningar

Då kan en stor multihall stå klar i Linköping: "Väldigt goda förhoppningar"