Fråga även stadens unga om framtidens Tinnis

Att Tinnis är ett omdebatterat ämne är det nog ingen som har missat. En debatt där jag upplever att ungdomarnas röster har saknats.

Linköping 15 september 2021 10:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som ungdomsombud, med uppdraget att synliggöra ungas röster i kommunen, ställde jag en öppen fråga som cirka 250 ungdomar i högstadie och gymnasieåldern svarade på. Hur vill de se Tinnis i framtiden? 

Skillnaden mellan diskussionen bland äldre och yngre är att nostalgin kring en badsjö inte nämns som en anledning till varför man bör ha den kvar. Det är tydligt att ungdomar vill åka till Tinnis för att bada och att det ska finnas möjligheter för olika sorters bad, äventyrsbad och rutschkanor. 

 

Fokus hos unga ligger på framtida upplevelser där det är viktigt att det bland annat finns billiga matställen (foodtrucks som ett exempel) och möjlighet att ha en rolig upplevelse.

Svaren pekar på att ungdomar i Linköping vill uppleva Tinnis med bad, kompisar och aktiviteter. Flera uttrycker att de upplevt badsjön som äcklig och vill se ett fräschare bad och ett område med mindre trängsel.

Att Tinnis har ett historiskt värde är det ingen som har missat men vi kanske ska fokusera mer på att göra Tinnis till en attraktiv plats för dagens ungdomar. Fylla Tinnis med det som i framtiden kommer att bli historiska minnen och upplevelser.

 

Ungdomarna i Linköping är de som blir nästa generations vuxna. Att ta in deras perspektiv i beslutet skulle göra Tinnis till en mer attraktiv plats för fler Linköpingsbor. 

De kan bidra med perspektiv kring vilka behov unga har men även hur de vill se Tinnis långsiktigt framöver. 

Nu till hösten ska det fattas ett beslut om hur nya Tinnis ska se ut. Det är ett beslut som är upp till politikerna, men jag hoppas och uppmanar Linköpings politiker till att ta lite extra hänsyn till hur ungdomarna i Linköping vill se Tinnis framtid.

Lovisa Mercurio, ungdomsombud

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Linköping

Glada beskedet: Då öppnar Tinnerbäcksbadet