Alla har rätt till ett liv utan våld och övergrepp

Våldet går inte i pension. Det är av största vikt att vi alla i samhället lär oss att se och förstå att även årsrika personer drabbas av olika övergrepp.

Östergötland 4 maj 2021 05:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Människor har inte lugnat ner sig bara för att de fyllt 65 år. Däremot kan övergreppen vara svårare att upptäcka. Alla har rätt till ett liv utan våld och övergrepp.

Det finns ofta en bild av att när pensionsåldern inträtt, så blir människor både snällare och lugnare. Men skenet kan bedra. Den som är hotfull och slår en närstående eller en partner slutar inte bara för att personen själv eller individens partner fyllt 65 år. 

Man har inte lugnat ner sig för att man nått pensionsåldern. Inte sällan blir det tvärtom värre då och för andra börjar våldet och övergreppen först sent i livet – det gäller både offer och förövare. 

 

Våld är mer än sparkar och slag. Det kan också handla om kränkningar, hot, försummelse, vanvård, ekonomiskt utnyttjande, sexuellt våld, hedersvåld och förtryck, som alla är exempel på vad många årsrika i sin vardag utsätts för. 

Det är både äldre kvinnor och äldre män som utsätts för våld och övergrepp, men våldet mot kvinnor är generellt sett grövre.

Vissa demenssjukdomar kan ge personlighetsförändringar och aggressivitet. En utmattad anhörigvårdgivare eller en omsorgsvårdgivare kan ta ut sin frustration på den årsrika som vårdas. Den som blivit sårbar på grund av ålder och sjukdom kan lätt utnyttjas och kränkas.

Förövaren kan vara en partner, men det kan också vara vuxna söner och döttrar och andra anhöriga som lägger beslag på den årsrikes tillgångar.

 

Problemet är dolt och mörkertalet är stort. Offren skäms eller har på grund av ålder och sjukdom svårt att föra sin talan. En del tänker att det är för sent att göra något åt våldet, har de stått ut så länge kan de stå ut den tid de har kvar. Här kommer några exempel:

- ”Inte kan väl en äldre kvinna utsättas för sexuellt övergrepp? Den där berättelsen kan inte hänga ihop, hon är nog lite virrig.”

 - ”Inte kan väl Ingas barn ta hennes pengar, de som är så trevliga.” 

Bland människor i största allmänhet finns numera en ganska stor medvetenhet om det våld som drabbar yngre och medelålders kvinnor. Men våldet mot årsrika kvinnor och män finns det oftast mindre kunskap om. 

Ibland handlar det om okunskap. Ibland handlar det om ren ålderism, alltså fördomar och diskriminering på grund av ålder.

 

FN har utropat 15 juni till ”Elder Abuse Day” för att uppmärksamma våld och övergrepp mot årsrika människor.

I Region Östergötland finns ett vårdprocessprogram om våld i nära relationer. Det måste användas i hela regionen och inte bara där det finns ett intresse. Ingen ska behöva stå ut med hot eller våld, varken ung eller gammal. 

Monika Broman (L), regionpolitiker, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Liberala Seniorer i Östergötland

Ämnen du kan följa