Är engelska ett problem?

24 november 2014 06:00

Please do enjoy! Så avslutas texten i en helsidesannons i Dagens Nyheter förra veckan. Uppmaningen handlar om havredryck. Om denna framgår: "it's Swedish". Vilket kanske är på sin plats att påpeka då hela texten är skriven på engelska. Även paketen som innehåller drycken i fråga har text på engelska, framgår av annonsen.

Det engelska språket dyker ju upp i många sammanhang i Sverige, inte minst i reklamspråket. Debatten om dess påverkan blossar upp då och då.

Finns det något problematiskt med en helt engelskspråkig annons i en svensk dagstidning? Eller är det bara att konstatera att vi går mot ökad tvåspråkighet?

Organisationen Språkförsvaret reagerar ofta mot vad de uppfattar som onödig och överdriven användning av engelska i det offentliga rummet. I ett öppet brev riktat till Sveriges Television kritiserar de språkvalet i tv-programmet "Skavlan", som sändes 7 november. Ett samtal mellan två svenska gäster fördes på engelska. Språkförsvaret ifrågasätter det. Visserligen var de två andra gästerna engelsktalande, men att föra samtalet på engelska går ut över såväl studiopublik som tv-tittarna, skriver Språkförsvaret.

En mycket bättre lösning hade varit att prata på svenska med simultantolkning för de engelsktalande gästerna, anser Språkförsvaret. Simultantolkning i liknande sammanhang används av andra tv-kanaler i Europa, skriver de.

SVT har ett särskilt ansvar att svenska språket används i sändningarna, menar Språkförsvaret.

Intressanta frågeställningar, tycker jag. I vilken utsträckning är det rimligt eller önskvärt med engelska i det offentliga samtalet? Skriv gärna och dela med er av tankar!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!