Anklagad forskare slår tillbaka

Den tidigare LiU-anställda forskaren, som har anklagats för bland annat oredlighet i forskning och för att ha utgivit sig vara LiU-professor, tillbakavisar kritiken.

5 januari 1918 16:45

– Jag har aldrig kallat mig professor vid Linköpings universitet. Jag har flera hedersprofessor-titlar. Det är så jag använder min titel. Det är hårt arbete som ligger bakom konferenserna vi har arrangerat och jag anser att jag är utsatt för en konspiration och för en attack av nättroll. Jag har gjort ett gott arbete och någon missunnar mig det, säger forskaren.

Mannen anklagas för oredlighet i forskning och för att ha använt sin koppling till LiU för egen vinning. Bland annat genom att anordna vetenskapliga konferenser. Universitetet har valt att ta anklagelserna mot honom på allvar. Det kunde redaktionen berätta om i en artikel strax före jul.

Till redaktionen säger han att han har bevis för sina motargument. Han anger en gästprofessur samt hederstitlar vid universitet i Indien, Sydafrika och Kina. Forskarens anställning vid en LiU-institution gick ut 2015. Men han har haft kvar en koppling till LiU.

Anklagelserna härstammar från en webbsajt, en blogg som behandlar forskningsfusk. Där ifrågasätts både forskarens akademiska meriter, och hans företags verksamhet med att arrangera vetenskapliga konferenser med internationella forskare som inbjudna talare samt att driva en vetenskaplig tidskrift. Företaget har sitt säte i Linköping. LiU utreder även om forskaren har använt sin koppling till Linköpings universitet inom ramen för sitt företags verksamhet.

Konferenserna har haft erkända forskare på plats. Det finns LiU-medarbetare som har deltagit i arbetet med konferenserna. Arrangemangen och tidskrifterna finns också återgivna utan kritik i den aktuella LU-institutionens aktivitetsrapporter från 2015–2016. Tidskrifter och konferenser är betydelsefulla forum och tillfällen för forskare. Det är där man delar med sig av sina resultat. Det är inte ovanligt att delar av kostnaderna för resor, deltagaravgifter samt publiceringar i tidskrifter är medel som plockas ur forskningsprojektens budgetar.

I veckan startade Linköpings universitets utredningar om bland annat oredlighet i forskning och eventuella oegentligheter, på grund av anklagelserna. Sammankallande i den senare delen av utredningen är LiU:s tillförordnade internrevisionschef, Mattias Pettersson. Han noterar att ärendet är helt i sin linda och att han ännu inte har hunnit sätta sig in i det. Men han säger att det är principiellt intressant.

– Det är oroväckande anklagelser, men än så länge handlar det ju bara om just anklagelser, säger Mattias Pettersson.

Utredningen kommer endast att behandla på förhand givna frågor. Ännu finns dock inga specifika frågeställningar.

– Vi utreder inte det här brett. Vi kommer att systematiskt testa olika frågor som vi får från universitetsledningen. Vi har en sammansatt grupp med kompetenta medarbetare inom olika områden, säger Pettersson.

Dekanen Ulf Nilsson vid tekniska fakulteten leder utredningen om oredlighet i forskning, populärt kallat forskningsfusk. Redan 2015 höll Nilsson en liknande utredning mot forskaren som avslutades utan resulat, i samband med att forskarens anställningstid var slut. Ulf Nilsson säger så här:

– Utan att gå in på fallet så ger en universitetstillhörighet en legitimitet i vissa sammanhang. Ett universitet är ju en öppen miljö. Att man har tillträde till universitetets lokaler och e-post är inget ovanligt. Men det innebär inte att man automatiskt kan utge sig för att tillhöra organisationen.

Vad har han gjort?

– Vi har bland annat följt marknadsföringen av konferenserna och även publiceringar där det står "professor", hans namn och sedan "Linköpings universitet". Det är svårt att förstå det som annat än vilseledande. Men utredningen är inte klar ännu.

Är forskaren underrättad om anklagelserna?

– Jag har skriftligen meddelat honom att universitetet utreder det hela men har inte haft någon mer kontakt med honom än så. Jag har erbjudit mig att besvara eventuella frågor, säger Ulf Nilsson.

Litar ni på bloggen om forskningsfusk?

– Vi får hantera den med källkritik. En del kan vara sant, annat inte.

Den anklagade forskaren hävdar att han inte har underrättats. Mannens bolag har många webbsidor och planerar konferenser även under 2018. En av dem – i Stockholm – har plats för hundratals deltagare, enligt webbsidan. När vi kontaktar arenan för den konferensen finns det en bokning för 600 platser i företagets namn. Den utpekade forskaren säger att han vill fortsätta att arrangera konferenser.

– Men det här påverkar givetvis vårt rykte allvarligt, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa