”Alla borde få lära sig självförsvar”

”Jag har blivit mer självsäker, känner mig mer trygg, är lugnare och är en mer positiv människa”, säger Birgitta Svensson.

6 augusti 2016 10:53

När Birgitta Svensson var sjutton år blev hon kär i en kille som till en början var väldigt snäll och generös. Efter ett tag ville han hela tiden veta var hon var. Han följde efter henne överallt, även när hon var i skolan. Hans kontrollbehov ökade, och efter ett tag kom slag och psykisk misshandel.

– Jag var ung och var i början av förhållandet glad för att jag blev bekräftad. Sedan när jag var mitt i, blev det en ond cirkel som var svår att ta sig ur. Tyvärr är inte min historia unik. Det finns flera unga tjejer som råkat illa ut, säger Birgitta Svensson.

Till slut tog hon sig ur det dåliga förehållandet.

Hon träffade en kille som föreslog att hon skulle lära sig att försvara sig. Hon började med karate. För några år sedan gick hon en självförsvarskurs hos Mats Nilson.

Han driver ett företag som heter ”Mind your life” där han bland annat erbjuder självförsvarskurser för kvinnor.

– Jag jobbar också med mental träning, men det är i första hand kurser i självförsvar, säger han.

Han berättar att han i våras drog igång en ”drop in” kurs i självförsvar. Detta för att fler skulle kunna delta i kursen, och hoppa in när de ville.

– Vi börjar varje kurstillfälle med en kort repetition, jag begränsar rörelserna till cirka tio olika tekniker för att försvara sig, berättar han.

Kursen i höstas blev en succé. Flera av de som deltog var tjejer som var med i en facebook-grupp, ett nätverk för tjejer i Motala, som kontaktar varandra när de ska promenera hem. På så sätt kan de ta sällskap av varandra.

Efter semestrarna drar vi igång på nytt med ”drop in” kurs i självförsvar för kvinnor, säger han.

Varför ska man lära sig självförsvar?

– Det händer så mycket nu. Med kunskap i självförsvar ökar möjligheten att kunna försvara sig, säger Mats Nilson.

Han tycker att det borde vara obligatorisk i skolan. Att lära ut självförsvar, men också prata med både killar och tjejer om attityder och normer.

Vilka situationer klarar man av efter att man gått en kurs i självförsvar?

– Tanken är att du ska klara av det mesta. Men fysiskt försvar är inte alltid lösningen. Ibland är det bästa att fly. Viktigt är att man också är uppmärksam på sin omgivning, och lär sig identifiera risksituationer.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som alla former av könsrelaterat våld som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada alternativt lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, både i det offentliga och i det privata.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar i en rapport från 2005 att mellan 30 och 60 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid har utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp.

I en sammanställning av forskning från 2013 uppskattar organisationen att 35 procent av världens kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en partner och/eller sexuellt våld av en annan person än en partner.

Källa: Nationellt centrum för kvinnofrid

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mia Karlsvärd