Äldre får lägre boendekostnader

Under 2016 har stiftelsen som äger Sjögatan 14 satsat mycket på energibesparande åtgärder, något som märkts på många sätt. "Det blev en snabb pay-off", konstaterar Håkan Ström.

27 december 2016 15:45

Vicevärden Kurt-Erik Hellström och Håkan Ström tar emot i fastigheten, Sjögatan 14. En lite udda fastighet i stan. Det var stiftelsen Motala Blomsterfondshem som en gång byggde den, 1975. Numera är den ett boende för äldre, eller som stadgarna säger: "stiftelsens ändamål är att bereda bostad för äldre motalabor".

– Vi säger, 65-plussare, berättar Håkan Ström. Stiftelsen har till uppgift att insamla medel, mottaga donationer, förvalta influtna medel samt bygga, äga och driva ett eller flera Blomsterfondshem i Motala, tillägger han.

I fastigheten finns 18 stycken hyresrätter varav 12 lägenheter är på 65 kvadratmeter och sex stycken är på 49 kvadratmeter. I huset finns också Folkuniversitetet som en hyresgäst i bottenplanet.

Huset är byggt med tanke på god tillgänglighet i alla utrymmen och hiss finns. Allt för att lite äldre ska kunna ta sig fram överallt i fastigheten på ett bekvämt sätt. I övrigt är det ett boende som vilket som helst förutom att inga husdjur är tillåtna samt att rökning är förbjudet.

– Huset ger en samvaro och när man känner de boende så ger det också en trygghet, menar Kurt-Erik Hellström. Det är en brist på sådana boenden i Motala och så ligger det här huset också väldigt centralt vilket är en stor fördel.

– Sedan har vi även en hög trivselfaktor i huset, betonar Kurt-Erik. Som exempel på detta så bjuder vi våra hyresgäster på jullunch i samlingslokalen.

Ordförande i Stiftelsen Motala Blomsterfondshem är Håkan Ström och Kurt-Erik Hellström är vicevärd och fastighetsskötare. Kurt-Erik har sitt kontor i entréplanet.

Under 2016 beslutade stiftelsen att genomföra energibesparande åtgärder i huset. Man hade dittills haft direktverkande el och ett frånluftssystem utan värmeåtervinning. Det gick alltså åt en väldigt massa elektricitet och så gick varmluften rakt ut i tomma intet.

– Man eldade för kråkorna helt enkelt, säger Kurt-Erik Hellström.

I frånluftssystemet satte man in en värmepump för att återvinna värmen från fastighetens frånluft. All denna luft gick ut på ett och samma ställe så det var relativt enkelt att installera pumpen. Detta blev klart under sommaren 2016. Sedan vidtogs installation av solvärme och detta blev klart under november månad det här året.

Genom installationen av värmepumpen så klarar man hela fastighetens behov av varmvatten samt att man har marginal kvar att utnyttja för uppvärmning av trapphus och samlingslokal. Övriga positiva effekter man fick genom installationen var ett minskat kallras i cykel- och soprum i entréplanet och så fick man en varmare vind.

Solpanelerna ger effekten att man kan reducera fastighetens inköp av elkraft. Det överskott som uppstår säljs till Vattenfall.

– Det är främst på villor man sätter upp solpaneler, säger Håkan Ström. Men det här var ett gynnsamt hus att bygga solceller på. Vi vill ju gärna profilera huset som ett miljöhus. Det var heller inga problem med byggnadstillstånd.

Vidare har man i huset använt sig av flera sätt att spara energi på, som led-lampor, byte till snålare kylar-och frysar samt installerandet av snålspolande toaletter.

– Initialt var det den stora elnotan som gjorde att vi tittade på energibesparande åtgärder, berättar Håkan Ström. Så vi satte in en varmvattenmätare för att kontrollera och konstaterade att vi hade en förbrukning på 35 000 Kwh/år vilket vi sparade in genom att installera värmepumpen. Så det blev en snabb pay-off, konstaterar han. Solpaneler har längre avskrivning men är tekniskt och profilmässigt mer spännande.

Hur kommer alla dessa åtgärder att vara ekonomiskt till fördel för era hyresgäster?

– Hyrorna i fastigheten har varit och är fortfarande förmånliga och inkluderar dessutom lägenhetens hushållsel. De sista åren har styrelsen anpassat hyrorna i samråd med våra hyresgäster för att kunna fortsätta på ett ansvarsfullt sätt förvalta fastigheten och göra nödvändiga förbättringar som är nödvändigt eftersom fastigheten har passerat 40, säger Håkan Ström.

– Vår förhoppning är nu att teoretisk besparing snabbt visar sig på fastighetens driftkonto. Under några år framöver måste inbesparingen till del åtgå för att skriva av investeringen. På längre sikt kommer givetvis en minskad elkostnad att komma hyresgästerna till del genom att möjliggöra fortsatt bra underhåll, hög service till förmånlig hyra Dessutom har vi tagit ett stort steg vad det gäller att minska vår miljöpåverkan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa