Annonssamarbete med Cenova

De hjälper innovatörer att förverkliga sina idéer inom medicinteknik

Med lång erfarenhet inom medicinteknik och erfarenhet av både större och mindre företagskunder, finns Cenova till hands från idéutveckling till produktion. Företagets fokus på renhet och spårbarhet gör dem unika på marknaden.

Företaget Cenova agerar som en helhetspartner för den som har en idé inom medicinteknik. Här konstrueras och tillverkas innovativa produkter på uppdrag av andra företag inom exempelvis läkemedelsbranschen. Teknikavdelningen är med tidigt i processen och hjälper till med allt från idéutveckling till produktion i sina ISO-klassade renrum.

undefined
Tillverkningen av produkterna sker i renrum.

– Flexibilitet, närvaro och tillgänglighet är vår stryka. Vi är ett mindre bolag med stor kompetens och lång erfarenhet. Vi är nischade på medicinteknik, vilket oftast bara är en del av vad våra konkurrenter gör. Det är en fördel för kunder som arbetar med oss, att våra regulatoriskt starka rutiner genomsyrar hela företaget, menar Johannes Kask, marknads- och säljchef.

Företaget äger inga egna produkter, utan agerar kontraktstillverkare och fokuserar därmed på att utveckla och tillverka produkter åt kunder som saknar den möjligheten själva. Vanligast är att Cenova kommer in redan på idéstadiet.

– Det kan till exempel vara en kirurg som kommer till oss och presenterar en idé som de upplever skulle lösa ett problem som alltid uppstår i operationssalen. Det vi gör då är att hjälpa till, eftersom de sällan själva har kompetens inom konstruktion och tillverkning.

Han fortsätter:

– Det vi gör i renrummen under tillverkningen mer specifikt är bland annat att vakuumforma förpackningar, formspruta komponenter, montera kompletta produkter och ombesörja sterilisering.

undefined
Fredrik Holmgren, vd, och Johannes Kask, marknads- och säljchef.

Två ledord som Johannes särskilt framhäver är renhet och spårbarhet. Renheten tar företaget på stort allvar och tillverkar sina produkter i något av de 22 ISO-klassade renrummen. Personalen använder slussar där de byter om i flera omgångar för att passera in eller ut ur renrummen.

– Jag brukar säga att vi säljer renhet och spårbarhet, och det ena kommer oftast med det andra. Vi säljer förtroende och kontroll. Om något mot förmodan skulle gå fel med en produkt vill vi kunna gå tillbaka och ställa oss frågor som: Hur monterades produkten? Vilken utrustning användes? Hur packades den? Vilket material användes?

undefined
Tillverkningen sker med största möjliga noggrannhet, menar Johannes.

Det är mycket viktigt med ordning och reda. De produkter Cenova tillverkar får inte bli fel, det kan i värsta fall få katastrofala konsekvenser, menar Johannes.

– Vi arbetar inom flera områden inom medicinteknik och läkemedel. Under pandemin gick behovet av all provutrustning spikrakt upp, däremot såldes betydligt färre produkter som till exempel används inom traditionell kirurgi, på grund av att det i princip inte utfördes några operationer. Något som nu har vänt tillbaka.

Cenova ser en fortsatt positiv tillväxt och planerar att anpassa verksamheten inom en snar framtid, något som även inkluderar en ny fabrik.

undefined
Renheten tar företaget på stort allvar och tillverkar sina produkter i något av de 22 ISO-klassade renrummen.
Företaget bygger ut – 3 000 nya kvadratmeter • Absolut ren miljö

Företaget bygger ut – 3 000 nya kvadratmeter • Absolut ren miljö

Mjölby

Cenova är ett hårt nischat företag med medicinteknisk produktion i absolut ren miljö. Nu planerar de en ny fabriksbyggnad intill den nuvarande anläggningen i Egeby.