Annonssamarbete med GrängesHär står hållbarheten i fokus: ”Vi ställs inför nya utmaningar varje dag”

Här står hållbarheten i fokus: ”Vi ställs inför nya utmaningar varje dag”

På Gränges forsknings- och innovationsavdelning jobbar människor från hela världen. Här pågår inte bara arbeten med interna projekt, utan även samarbeten med forskningsinstitut och universitet i hela Sverige. ”Det är meningsfullt att vara delaktig i utvecklingen mot en klimatomställning”, säger Julia Samuelsson, Metallograf på Gränges.

undefined
Personalen på forsknings- och innovationsavdelningen har flera projekt i gång samtidigt och jobbar både individuellt och tillsammans för att lösa problem.

På forsknings- och innovationsavdelningen (R&I) är miljön både utmanande och nyfikenhetsdriven. Där jobbar ett 30-tal personer i grupperna metallografi, kemi och korrosion, produktutveckling och strategisk kompetens. De anställda har flera projekt i gång samtidigt och jobbar både individuellt och tillsammans för att lösa problem.

– Vi i den strategiska kompetensgruppen har interna projekt där vi utvecklar metoder, de är alltid pågående. Sen jobbar vi med produktionen för att utveckla nya och existerande legeringar för att anpassa dem efter kundernas nya applikationer och krav. Vi har nio experter i den strategiska kompetensgruppen, alla jobbar inom olika områden, bland annat korrosion, mekaniska egenskaper, mikrostruktur, lödning, smörjning, kemi, metallanalys, samt andra kompetensområden.

– Vi delar kunskap mellan avdelningar och lär oss av varandra, säger Reem Rahmatalla, chef för Strategiska kompetensgruppen och expert inom mekaniska egenskaper.

undefined
Quentin visar upp sitt arbete för Julia och Reem.
undefined
Det är spännande att jobba här, vi ställs inför nya utmaningar varje dag", säger Julia.
undefined
"Vi delar kunskap mellan avdelningar och lär oss av varandra", säger Reem.

Reem ansvarar i dag för ledarskap och utveckling av kompetensområdet för mekaniska egenskaper. Hon flyttade från Sudan till Sverige 2006 och har en examen i fysik från Khartoum universitetet i Sudan och två masterexamina från Linköpings Universitet: en i materialfysik och nanoteknologi, samt en inom ekoteknik för hållbar utveckling, med fokus på klimat, energi och återvinning. Under den andra mastern skrev hon sin avhandling som ett examensjobb åt Gränges.

– Jag har alltid varit fascinerad av hur de tvärvetenskapliga egenskaperna varierar för olika sorters material och fysiken har varit min nyckel till att förstå detta. Jag gjorde min forskning vid Linköpings universitet under sex månader och sen presenterade jag mitt arbete för Gränges. Efter det fick jag chansen att börja jobba här, det var 2012. 

– Gränges är ett fantastiskt bolag, det är en väldigt öppen miljö här. Det är högt i tak och vi får möjlighet till mer utbildning och att delta i konferenser. Det är roligt att vi kommer från så olika kulturer, vi har folk från hela världen. Vi lär av varandra och har alltid kul ihop, säger Reem.

undefined
Quentin, Reem och Julia håller alla med om att Gränges arbetsmiljö är öppen och trevlig.

En annan som flyttat till Sverige för sin karriär är Quentin Zhang. I dag arbetar han som Senior forskningsingenjör på Gränges. Han har en doktorsexamen från hemlandet Kina och har jobbat som forskare på universitetet i Japan. 

– Chansen att utvecklas och lyckas i karriären är större här på Gränges i Finspång än i Kina - det är därför jag och min fru flyttade till Sverige, plus att min dotter får tillgång till bättre utbildning här. I mitt arbete på Gränges fokuserar jag på mikrostruktur, textur, legeringsutveckling och processutveckling. 

– Detta är mitt första jobb i den här branschen, jag är väldigt tacksam för att jag får jobba här. Jag får mycket stöd och det finns stora möjligheter att utvecklas i karriären. Alla är dessutom väldigt snälla här, säger Quentin.

undefined
Julia, Reem och Quentin står samlade kring göt.
undefined
Julia Samuelsson är Metallograf. Hon tittar på många olika slags prover, till exempel valsgöt.
undefined
Julia använder sig av olika mikroskop i sitt jobb.

Julia Samuelsson har en masterexamen från Linnéuniversitetet i kemi, hon började på metallografiavdelningen på Gränges för sex år sedan. Hon arbetar med olika problem gällande produktionen. Det kan handla om utvecklingsprojekt och kvalitet kring det, men även reklamationer från kunder.

– Vi tittar på många olika slags prover, till exempel på valsgöt. Vi kollar så att det är bra mikrostruktur, bra kornstruktur och att det inte finns några stora partiklar eller icke metalliska inneslutningar med hjälp av analyser i olika typer av mikroskop.

– Det är spännande att jobba här, vi ställs inför nya utmaningar varje dag. Vi har en trevlig gemenskap och det är meningsfullt att vara med i utvecklingen mot en klimatomställning, säger Julia.

undefined
Gränges har som mål att nå nettonollutsläpp till 2040.
undefined
På forsknings- och innovationsavdelningen jobbar ett 30-tal personer i grupperna metallografi, kemi och korrosion, produktutveckling och strategisk kompetens.
undefined
I denna maskin testas allt material i hållfastighet.

Gränges har som mål att nå nettonollutsläpp till 2040. Reem förklarar att de arbetar med hållbarhet i allt de gör.

– Vi arbetar ständigt med att utveckla och anpassa våra produkter så de matchar våra kunders behov – och för att minska vårt klimatavtryck. För att nå detta utvecklar vi cirkulära lösningar som baseras på en högre andel sekundärt aluminium vilket minskar användningen av primärt aluminium.

– Det nya huvudfokuset är att vi jobbar med utveckling av material för batterikatodfolie. Våra batterimaterial hjälper våra kunder att säkerställa tillgång på högkvalitativa, lokalt tillverkade valsade aluminiumprodukter samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan, säger Reem.

Gränges

Gränges är en ledande leverantör av valsade aluminiummaterial och erbjuder produktion, försäljning, teknisk support och kunddriven produktutveckling.

Gränges har omkring 2 700 medarbetare och sex produktionsanläggningar på tre kontinenter.

Läs mer om Gränges här

Företag söker 100 sommarjobbare

Företag söker 100 sommarjobbare

Annonssamarbete med Gränges

Vill du ta första steget mot en spännande karriär och samtidigt njuta av sommaren? Då är ett sommarjobb på Gränges ett alternativ för dig. De söker nu 100 sommarjobbare till produktionsanläggningen i Finspång.