Ta första steget in på bostadsmarknaden

Höga priser och förhöjda krav från bankerna sätter käppar i hjulet för många som drömmer om ett eget boende. Men ett unikt sparande kan leda till möjligheter för både hyres- och bostadsrättsmarknaden i hela Sverige.

Med hjälp av HSBs Bospar kan du ta ditt första steg in på den tuffa bostadsmarknaden.

Med hjälp av HSBs Bospar kan du ta ditt första steg in på den tuffa bostadsmarknaden.

Foto: HSB Östergötland

Native2021-04-14 15:03
Detta är ett annonssamarbete.

Kontosparandet omfattas av insättningsgaranti. Läs mer på www.hsb.se/ostergotland/bospar

Mats Johansson arbetar på HSB Östergötland bland annat som ansvarig för medlemsfrågor, utbildningar och HSB Bospar. 

— Vi lever i en tid där bostadsbristen bitit sig fast och det är tufft för den yngre generationen att ta sitt första steg in på bostadsmarknaden. Genom att bospara kan du förenkla det första steget och öppna upp möjligheter för både hyreslägenheter och nybyggda HSB bostadsrätter i hela Sverige. 

HSB har funnits i snart 100 år och har under lång tid haft Sveriges största och mest utvecklade bosparande. Idag har de cirka 115 000 bosparare, men vad innebär det egentligen att bospara? 

— Att bospara i HSB innebär att du har dubbla förturer när det kommer till boende, där den ena förturen gäller nybyggda bostadsrätter och den andra någon av HSB:s 25 000 hyresrätter, varav cirka 1 400 finns i Östergötland. Man kan från ena dagen till den andra få en ändrad livssituation som gör att man behöver flytta. Då är det väldigt bra om man börjat spara tidigt och det är tryggt att veta att dina bosparpoäng gäller i hela Sverige, berättar Mats och fortsätter: 

— Om du väljer att använda dina bosparpoäng till en hyresrätt har du möjlighet att behålla ditt sparande och fortsätta samla poäng för att sedan kunna använda till en nybyggd bostadsrätt, och vice versa. Väljer du att ta ut hela ditt bosparande nollställs båda dina förturer, men det går när som helst att påbörja ett nytt sparande. Man sparar det man har möjlighet till, men för 100 sparande kronor i månaden får du 1 bosparpoäng. Du kan maximalt få 5 poäng per månad (500 kronor). Huvudregeln är att den som söker bostad och har flest bosparpoäng får välja först. 

undefined
Med hjälp av HSBs Bospar kan du ta ditt första steg in på den tuffa bostadsmarknaden.

Det har blivit alltmer viktigt att investera i sitt framtida hem. Bostadspriserna stiger samtidigt som kraven på låntagare har skärpts. Varför är HSBs bosparande både ett bra val för att hantera denna utmaning, och en viktig samhällsfråga? 

— Genom att bospara får du inte bara möjlighet till förtur att köpa en nyproducerad bostadsrätt eller hyra en lägenhet, du kan samtidigt spara ihop pengar till en kontantinsats. Förra året fick vi drygt 10 000 nya bosparare. Nyproduktion av bostadsrätter har alltid fasta priser och det blir aldrig någon budgivning. Om du väljer att använda poäng till en nyproducerad bostadsrätt kan du på så sätt snabbt få en bild över hur din ekonomi kan komma att se ut. Jag tror starkt att bosparande i framtiden kommer att bli minst lika vanligt förekommande som att pensionsspara. 

Mats menar även att bostadsmarknaden går att se ur ett bredare samhällsperspektiv. 

— Bosparande är någonting bra, både för den som sparar och för samhället. Men det krävs fortfarande krafttag för att sänka trösklarna till bostadsmarknaden, där en viktig del är att fler får möjlighet att spara till sitt första boende. Att få en egen bostad måste vara möjligt för alla och det brådskar, för varje år som går växer utanförskapet för dem som ställts vid sidan av bostadsmarknaden. 

undefined
Ju tidigare man börjar bospara desto bättre, och du kan använda ditt HSB Bospar flera gånger i livet.

Ju tidigare man börjar bospara desto bättre, och du kan använda ditt HSB Bospar flera gånger i livet. Men hur går det egentligen till och vem kan bospara? 

— När du fyllt arton år kan du själv öppna ett bosparkonto och börja bospara. Innan dess kan vårdnadshavare öppna konto åt dig och det går när som helst att överlåta bosparpoäng och sparande från en myndig bosparare, helt eller delvis. Du kan börja bospara var du än befinner dig i livet – jag själv bor just nu i hus men bosparar för att i framtiden, när trädgård och skötsel känns övermäktigt, kunna flytta till en lägenhet, berättar Mats och fortsätter. 

— Att bospara erbjuder en rad olika investeringsmöjligheter för att söka god avkastning på kapitalet över tid. Tack vare HSB:s bankpartner, Danske Bank, kan vi erbjuda våra bosparare en rad olika placeringsmöjligheter. Man kan välja att spara i HSB Bosparkonto, HSB Fasträntekonto och HSB Depå där du kan spara i fonder med varierande risk- och avkastningsmöjligheter. 

Läs mer på: https://www.hsb.se/ostergotland/bospar/  

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank. 
Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret.

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

"Att bospara i HSB innebär att du står i kö för två olika förturer när det kommer till boende, där den ena kön gäller nybyggda bostadsrätter och den andra någon av HSB:s 25 000 hyresrätter, varav cirka 1 400 finns i Östergötland."
"Att bospara i HSB innebär att du står i kö för två olika förturer när det kommer till boende, där den ena kön gäller nybyggda bostadsrätter och den andra någon av HSB:s 25 000 hyresrätter, varav cirka 1 400 finns i Östergötland."
Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill veta mer om att bospara, kontakta: 

HSB Östergötland 

Telefon: 010-442 40 00

Mejl: info.ostergotland@hsb.se 

Adress: Stationsgatan 12, Linköping

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Corren.