Annonssamarbete med Liberalerna

Skolan först – ”Det är där framtiden börjar”

Åsa Wennergren, kommunalråd för Liberalerna i Linköping, har lång erfarenhet av skolans värld. Hon har arbetat tio år som lärare och tio år som rektor – och hennes brinnande intresse för skolfrågor har alltid funnits där. Därför var det ett självklart val för henne att gå med i Liberalerna, både ideologiskt och för partiets fokus på skolfrågor, ”Skolan är grunden för våra barns framtid”, säger hon.

Åsa har ett brinnande intresse för skolfrågor.

Åsa har ett brinnande intresse för skolfrågor.

Foto: Liberalerna

Native2022-06-08 09:02
Detta är ett annonssamarbete.

Som lärare arbetade hon fackligt och blev på så sätt mer involverad i lärarfrågor. Socialdemokraterna med Göran Persson i spetsen hade kommunaliserat skolan. 

— Detta ledde till att lärarnas status sjönk drastiskt och elevernas resultat likaså. Vi liberaler har aldrig tyckt att kommunalisering av skolan varit en bra idé. Det beror bland annat på att olika kommuner har olika ekonomi vilket leder till att elever får olika förutsättningar att lyckas i skolan. Bor du i en kommun med sämre ekonomi så blir även skolans ekonomi påverkad, konstaterar Åsa.

Inför valet 2006 bestämde sig Åsa därför för att hon ville arbeta aktivt för en förändring. Hon gick med i dåvarande Folkpartiet under valrörelsen och sedan dess har hon fortsatt med olika uppdrag som fritidspolitiker tills hon blev ombedd att kandidera inför valet 2018.

Åsa är ofta ute och besöker skolor där hon pratar med både lärare, elever och rektorer och övrig personal för att ta del av deras åsikter.

— En mycket viktig aspekt för att få skolan att fungera är trygghet och studiero. Problemet växer och går successivt ner i åldrarna. Vi måste återfå respekten för professionen i skolan. Undersökningar som Lärarförbundet gjort visar att sex av tio lärare uttrycker att de, av rädsla för att bli anmälda, inte ingriper mot stökiga elever – det betyder att det har gått för långt.

För att förbättra trygghet och studiero i skolan behövs framför allt tre stora förändringar:

— Liberalerna har gått ut med att vi behöver inrätta särskilda undervisningsgrupper i skolan för de elever som behöver särskilt stöd men också för de elever som ibland medför stök för andra. Därför satsar vi liberaler i vårbudgeten 2 miljarder på särskilda undervisningsgrupper. För att det ska bli möjligt kommer vi också att behöva göra en jättesatsning på speciallärarutbildningen. 

Hon fortsätter:

— För det andra måste kränkningslagstiftningen omarbetas rejält. Det handlar inte om att vi tycker att man ska få kränka elever, men när lärare avstår från att agera mot stökiga elever på grund av rädslan för att bli anmäld – måste vi göra något åt det. Barn- och elevombudet (BEO) måste avvecklas. Det är ett rättsosäkert läge då BEO kan utkräva skadestånd till elever. 

Trygghet och studiero är enligt Åsa en förutsättning, inte bara för eleverna, men även för lärarna. 

— Om vi vill att fler ska utbilda sig till lärare, stanna kvar i yrket och arbeta längre är trygghet och studiero mycket viktigt. Vi har och kommer ha en stor brist på lärare framöver – därför är det ett måste att förbättra lärarnas arbetsmiljö. Det är något som kommer påverka hur många som faktiskt vill gå in och arbeta i skolans värld. 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Corren.