Annonssamarbete med Linköpings Domkyrkopastorat

Att skapa ett personligt avsked

Begravning hos Svenska kyrkan.
Begravning hos Svenska kyrkan.

Begravningsgudstjänsten är för många platsen för att sätta punkt. Resan på jorden i tid och rum behöver få ett avslut. När vi inte längre kan göra det vi önskar för en älskad får vi överlämna för att kunna gå vidare.

Native 30 oktober 2023 01:00
Detta är ett annonssamarbete.

Begravningsgudstjänsten ger den möjligheten, att få överlämna till Gud. Vi behöver omgärda livets början och livets slut med uppmärksamhet och vördnad. Det har att göra med att varje människa har ett särskilt värde och att varje människa är unik. Det har aldrig förut funnits någon som just du eller jag, och kommer aldrig att finnas igen. Begravningen blir ett sätt att uppmärksamma att just den här personen har levat och varit betydelsefull. Oavsett hur livet blev, vad vi förmådde eller ställde till, är vi värda ett avslut. Ett sätt att sätta punkt för relationer och ansvar. I de fall det varit komplicerat med relationerna och kanske till och med sårigt, kan detta vara än viktigare.

Begravningen är också avskedets stund. Då får vi stanna upp och säga till oss själva att vi nu gjort allt vi kan och nu är det för sent att göra mer. Det är en påtaglig och ofta obarmhärtig påminnelse om att tiden är begränsad. Att vi behöver ta vara på den, så att det som vi verkligen vill och önskar får rum. Begravningen är också många gånger startpunkten för en sorgeprocess. Fram till dess är det ofta mycket praktiskt att ordna. Men när den döda väl är överlämnad i Guds händer och till gravens vila kan sorgen få ta plats. 

undefined
Begravning i Tanneforskyrkan.
undefined
Många väljer att smycka kistan med blommor, foton och saker som haft stor betydelse för den avlidna.

Möjlighet till ett personligt avsked
Väldigt mycket får plats inom en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Det finns en vila i det som är tradition och beprövad erfarenhet och samtidigt finns i kyrkan en beredskap för att möta behovet av delaktighet, utrymme att få bidra och skapa det personliga avskedet. Väldigt mycket är möjligt. En begravning i Svenska kyrkans ordning innehåller två bärande moment: överlämnandet i Guds händer och avskedet. Man väljer minst två psalmer ur Den svenska psalmboken och dessutom sånger som man gärna vill ha med. Bönen Vår Fader och Välsignelsen ska också finnas med. Planeringen av begravningsgudstjänsten görs tillsammans med ansvarig präst. Solosånger, dikter, tal eller andra personliga uttryck får plats. Låt processen ta tid och diskutera vad som blir bra, med präst, musiker och övriga familjen eller vännerna.

Stöd i sorgen
Sorg tar plats och sorg tar alltid tid. Olika stor plats och olika lång tid, beroende på vad som hänt, vilka vi är och om vi låter andra hjälpa oss igenom. I alla våra kyrkor i Linköping finns det präster och diakoner som har tid för samtal. De har utbildning kring sorg och erfarenhet av döden och förlusten. Samtalet kostar ingenting. Ibland vill vi vara ensamma i sorgen. Andra gånger behöver vi träffa sörjande i samma situation, de som varit med om något som liknar det vi själva är mitt i. Att höra andras berättelser och ta del av andras livsvägar kan ge den styrka och det hopp som vi behöver för att ta oss framåt. 

undefined
Landeryds kyrka.
Ordna begravning

Om du förlorar någon som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen? 

svenskakyrkan.se/linkoping/begravning hittar du hjälp och praktisk information om allt som rör en begravning. Här kan du också se bilder på hur en begravning kan se ut i alla kyrkor och kapell som hör till Linköpings domkyrkopastorat.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Corren.