Annonssamarbete med Länsförsäkringar Östgöta

Så lyckas du med generationsskiftet

Att genomföra ett generationsskifte inom lantbruk innebär att på ett både praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt överföra ägande och kunskap från en generation till en annan. I samband med detta kan det vara bra att be om råd och låta experterna hjälpa till att räta ut de frågetecken som kan uppstå.

I vilken ände ska man egentligen börja när det är dags att genomföra ett generationsskifte?

I vilken ände ska man egentligen börja när det är dags att genomföra ett generationsskifte?

Foto: Länsförsäkringar Östgöta

Native2022-06-07 09:23
Detta är ett annonssamarbete.

Generationsskiftet genomförs tillsammans med en jurist, men processen innebär även en hel del andra delar som behöver ses över. Länsförsäkringar Östgöta har lång erfarenhet av att hantera generationsskiften och kan hjälpa dig steg för steg, från start till mål. Men i vilken ände ska du börja?

undefined
— I ett generationsskifte är det många viljor och mycket känslor inblandade. Diskutera därför frågan inom familjen i lugn och ro, sedan kan jag som mäklare komma in och hjälpa till.

Lyft ämnet och gör en objektiv värdering 
Att komma i gång med den process ett generationsskifte innebär kan kännas övermäktigt. Gustaf Eriksson arbetar som fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och har värderat lantbruksfastigheter inför generationsskiften i över sjutton år. Av erfarenhet vet Gustaf att alla skiften är olika, precis som att alla familjer fungerar olika – men gemensamt för samtliga är vikten av att lyfta frågan i familjen i god tid.

— I ett generationsskifte är det många viljor och mycket känslor inblandade. Diskutera därför frågan inom familjen i lugn och ro, sedan kan jag som mäklare komma in och hjälpa till.  Vi bokar ett möte tillsammans där jag gör en objektiv bedömning av värdet och ger familjen en god grund att utgå från när man i nästa steg tar kontakt med banken. 

undefined
— Börja med att boka ett förutsättningslöst möte med oss på Länsförsäkringar, gå sedan hem och fundera och boka ett nytt möte när samtliga inblandade känner sig redo.

Få hjälp att se över dina finansieringsmöjligheter
Gunilla Rinnegård är företags- och lantbruksrådgivare på Länsförsäkringar Östgötas banktjänst och berättar att det är ett vanligt misstag att vänta för länge innan man ber om hjälp i ett generationsskifte.

— Det bästa råd jag kan ge inför ett generationsskifte är att lyfta frågan tidigt och våga be om hjälp. Vi arbetar dagligen med att finnas där för att ge råd och stöttning längs hela vägen. Detta är en process som tar tid, och ju tidigare vi tittar på ärendet tillsammans desto tidigare kan vi komma vidare. Börja med att boka ett förutsättningslöst möte med oss på Länsförsäkringar, gå sedan hem och fundera och boka ett nytt möte när samtliga inblandade känner sig redo. Då kan vi även koppla ihop er med en kompetent jurist som kan genomföra själva generationsskiftet. 

Gunilla kan hjälpa den som ska överta lantbruket med att se över vilka finansiella möjligheter som finns. Detta innebär bland annat att lära känna den som ska låna pengar och ta reda på vilken typ av verksamhet som kommer att bedrivas. Med stöd av detta, tillsammans med siffror på intäkter och kostnader, kan Gunilla tillsammans med den nya ägaren hitta rätt finansiellt upplägg. 

undefined
— Det viktiga är att vi får lära känna den nya kunden och förvissa oss om vad den har för tankar gällande framtiden.

Försäkra dig och din verksamhet
Mer ofta än sällan ringer den tidigare ägaren av ett lantbruk för att meddela att deras lantbruk nu skrivits över till barnen och att även försäkringarna för lantbruket ska skrivas över. Detta är ett tillvägagångssätt som kan ställa till det för den nya ägaren.

— När det kommer till att försäkra ett lantbruk finns det en mängd olika sätt att göra det på, och det är viktigt att det blir rätt försäkring för just den verksamhet som är tänkt att bedrivas. Därför är det viktigt att vi får komma i kontakt med den nya ägaren av lantbruket och får veta vilka tankar och idéer som finns gällande lantbrukets framtid, berättar Cecilia Fagerlund på Länsförsäkringar Östgötas Lantbruksavdelning och fortsätter: 

— Finns det tankar om att utöka eller skära ner på verksamheten? Att bedriva lantbruk har förändrats en hel del de senaste tjugo åren. Därför är det viktigt att försäkringen följer med i förändringarna. Vi hakar inte upp oss på hur försäkringen sett ut tidigare. Det viktiga är att vi får lära känna den nya kunden och förvissa oss om vad den har för tankar gällande framtiden. 

För Cecilia är det viktigt att såväl den äldre som den nya generationen känner sig trygga med sin försäkring. Därför arbetar Cecilia och hennes kollegor aktivt med att se till att förmedla innebörden i att försäkra ett lantbruk och hur det fungerar, och uppmuntrar sina kunder till att ställa frågor om något känns osäkert. 

undefined
— Alla generationsskiften är olika, med olika familjer och olika förutsättningar, vilket också leder till olika lösningar. Därför kan vi på Länsförsäkringar Östgöta hjälpa till att skräddarsy en lösning som blir bra för såväl övertagaren av lantbruket som den som lämnar över.

Planera för framtiden
Ett generationsskifte inom lantbruk innebär en förändrad framtid för två parter – dels den som lämnar över lantbruket, dels den som övertar verksamheten. Att diskutera en säker framtid kan upplevas svårt, men det är något som är nödvändigt.

— Alla generationsskiften är olika, med olika familjer och olika förutsättningar, vilket också leder till olika lösningar. Därför kan vi på Länsförsäkringar Östgöta hjälpa till att skräddarsy en lösning som blir bra för såväl övertagaren av lantbruket som den som lämnar över. Det är viktigt att se till att inte bara försäkra sin verksamhet, utan även sig själv. Ju tidigare vi blir inkopplade, desto bättre kan vi planera inför framtiden och se över tjänstepension, olycksfallsförsäkring, livförsäkring och så vidare, berättar Ann Ståhlbom som arbetar med tjänstepension och kapitalplacering på Länsförsäkringar Östgöta. 

För de som ska överta ett lantbruk och fortsätta att bedriva en verksamhet kan Ann vägleda i hur de kan göra för att ta ut rätt lön och hur de på bästa sätt pensionssparar till sig själva och sin framtid inför ett kommande generationsskifte. För de som överlämnar lantbruket kan Ann hjälpa till med att se över helheten av ekonomin – pension, eget sparande och så vidare. Tillsammans kan de planera framtida uttag och se till att även livet efter lantbruket blir meningsfullt. 

För mer information om generationsskiften, klicka här

undefined
Inför ett generationsskifte inom lantbruk är det många saker man behöver fundera över och det kan därför vara bra att be kunniga om hjälp.
Ett generationsskifte inom lantbruk innebär en förändrad framtid för två parter – dels den som lämnar över lantbruket, dels den som övertar verksamheten.
Ett generationsskifte inom lantbruk innebär en förändrad framtid för två parter – dels den som lämnar över lantbruket, dels den som övertar verksamheten.
Vill du veta mer?

Står du inför ett generationsskifte och vill veta mer eller be om råd? 

Kontakta Länsförsäkringar Östgöta på 

Telefon: 013-29 00 00 

Mejl: info@lfostgota.se

Gunilla Rinnegård, rådgivare bank
gunilla.rinnegard@LFostgota.se
013-29 07 38

Ann Ståhlbom, rådgivare pension och placeringar
ann.stahlbom@LFostgota.se
0141-29 03 11 

Cecilia Fagerlund, rådgivare försäkring
cecilia.fagerlund@LFostgota.se
013-29 07 63

Gustaf Eriksson, fastighetsmäklare
Gustaf.Eriksson@lansfast.se
0703-51 05 77

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Corren.