Annonssamarbete med Särnmark Assistans

Mikael startade Sveriges första assistansbolag – och förändrade livet för många

Mikael Särnmark var en aktiv 24-åring när han 1978 råkade ut för en olycka som orsakade honom en allvarlig funktionsnedsättning. När han efter rehabilitering kom hem var den enda hjälp han kunde få hemtjänst ett par gånger om dagen. Mikael kände sig som en fånge i sitt hem, så han inledde ett arbete som förändrade livet för inte bara honom själv, utan även för otaliga andra med funktionsnedsättningar.

Cecilia Ekholm och Mikael Särnmark, grundare av Särnmark Assistans.

Cecilia Ekholm och Mikael Särnmark, grundare av Särnmark Assistans.

Foto: Särnmark Assistans

Native2023-07-03 01:00
Detta är ett annonssamarbete.

Läs mer om Särnmark här.

Efter olyckan var Mikael inte nöjd med att han själv och andra med funktionsnedsättningar inte kunde styra sina egna liv. Man sågs knappt som en människa längre, utan snarare som ett objekt som kostade pengar. Livet sattes som på vänt när man aldrig visste vem som skulle komma från hemtjänsten eller när.

– Nästan allt det som var viktigt och självklart för Mikael togs ifrån honom i samband med olyckan. Trots att det ofta var livsödet för personer med funktionsnedsättning innan assistansreformen trädde i kraft 1994 kunde Mikael inte acceptera sin situation, berättar Cecilia Ekholm, som senare kom att grunda Särnmark Assistans tillsammans med Mikael.

undefined

Men vägen dit var lång och krokig. Olyckan hade tagit ifrån Mikael mycket, men turligt nog inte hans starka vilja. Så han tog kontakt med sin stadsdelsförvaltning i Stockholm. Med sin övertygande personlighet – och mycket, mycket tjat – fick han till slut förtroendet att driva ett pilotprojekt som gjorde det möjligt för honom att starta en enskild firma där han själv skulle få rekrytera, schemalägga och arbetsleda sina egna personliga assistenter – ett helt nytt uttryck då, lånat från Independent Living-rörelsen som har sitt ursprung i USA.

Och så kom det sig att Cecilia Ekholm 1991 hittade en liten annons om att Mikael Särnmark sökte en personlig assistent. Hennes första uppdrag blev att hjälpa Mikael att skriva ett brev till Stockholms socialborgarråd. Cecilia berättar:

– Mikael tyckte inte att en funktionsnedsättning skulle vara ett hinder för honom eller någon annan. Man ska fortsatt kunna leva i samhället och behövs det så får samhället anpassas. När vi fick träffa socialborgarrådet blev han nyfiken på att Mikael hade med sig en "personlig assistent". Efter att ha förhört sig lite om våra bakgrunder så sa han spontant: ”Ni kompletterar ju varandra perfekt, varför startar inte ni ett företag tillsammans och ger andra samma möjligheter som Mikael har?"

undefined
1991 hittade Cecilia Ekholm en liten annons om att Mikael Särnmark sökte en personlig assistent.

Mikael och Cecilia satsade allt de hade, gjorde noggranna förberedelser och konstruerade en affärsmodell, och 1992 fick Särnmark Assistans sin första externa uppdragsgivare. Som pionjärer var de del av att bana vägen för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som möjliggjorde personlig assistans till fler än Mikael och de andra som anlitat Särnmark.

– Vi fullkomligt jublade när den trädde i kraft 1994, berättar Cecilia.

LSS-lagen fastställde vad de jobbade för: att Mikael och andra personer med funktionsnedsättning har rätt till valfrihet, självbestämmande och personlig integritet, precis som alla andra i samhället. Bara för att man behöver hjälp ska man inte fråntas makten över sitt eget liv.

Särnmark Assistans har under åren som gått fortsatt jobba enligt samma värderingar: alla i samhället ska ha samma rättigheter och möjligheter.

undefined

Cecilia berättar:

– Det kändes rent konkret i början av vår verksamhet som att vi befriade människor, faktiskt. När sen LSS infördes skedde den befrielsen på bred front. Jag minns exempelvis en ung funktionsnedsatt kille som var i tonåren när LSS kom. Han hade inte haft en tanke på att han skulle kunna utbilda sig och bilda familj, det fanns inte på kartan. Men nu öppnade sig möjligheten och han gjorde allt det.

För Mikael och Cecilia är det även andemeningen i hur Särnmark ska fortsätta verka som assistansbolag, mer än trettio år senare.

– Att vi har långsiktiga mål för verksamheten har bidragit till att vi idag är den assistansanordnare som kan erbjuda service på flest orter i Sverige utan att vara ägda av riskkapital. Att det är jag och Mikael som fortfarande äger Särnmark tror jag har bidragit till att vi kunnat behålla det genuint personliga engagemanget, som är så viktigt. Utöver det kommer vi aldrig upphöra att kämpa för medborgerliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger Cecilia Ekholm.

Så blir du kund hos Särnmark.

Om Särnmark Assistans

Särnmark är Sveriges första assistansbolag. Efter mer än trettio år inom personlig assistans har Särnmark kontor i elva städer och ca 3500 personliga assistenter verksamma runt om i Sverige. Det gör Särnmark till Sveriges största assistansbolag - som inte är ägt av riskkapital. Som kund till Särnmark har du tillgång till fri juridisk hjälp, bemanningsgaranti och koll på varje krona som rör din personliga assistans.

Läs mer på sarnmark.se 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Corren.