LinköpingsListan vill förbättra kommunens företagsklimat

LinköpingsListan (LL) har höga ambitioner för att förbättra Linköpings företagsklimat. LL:s styrelseordförande, Christer Mård, berättar mer.

  Christer Mård, styrelseordförande på LinköpingsListan.

Christer Mård, styrelseordförande på LinköpingsListan.

Foto: LinköpingsListan

Native2021-11-17 14:13
Detta är ett annonssamarbete.

Vad är LL:s vision när det gäller företagande och hur ska den uppnås?
— LL:s vision är att Linköping ska vara en företagarvänlig kommun med insikt om att framgångsrika företag är grunden till vår kommuns framtid och utveckling. 

— För att uppnå visionen krävs kunskap om och ett genuint intresse för företagares vardag. Detta kan enbart uppnås genom att politiker och tjänstemän ökar sina kontakter med kommunens företag för att på så sätt uppnå en bättre förståelse för företagarperspektivet.

Vilka konkreta satsningar vill LL genomföra?
— LL vill bland annat; möjliggöra utökade kontakter mellan kommunen och näringslivet i syfte att ge näringslivet inflytande i framtidsfrågor, att avgifterna för tillstånd och kontroller för företag i Linköping ska vara lägst i Östergötland, ge mindre företag förutsättningar att delta i upphandlingar, öka stödet till organisationer som verkar för ökat entreprenörskap, stärka kommunens samverkan med Linköpings universitet samt öka satsningar på infrastruktur i syfte att gynna företagande inom hela kommunen.

Hur skiljer sig LL:s vision och satsningar mot rådande politik?
— Det som skiljer LL från övriga partier är den möjlighet paritet vill ge företagare till att påverka inriktningen på kommunens arbete inom näringslivsfrågor. Vi ser även vikten av att använda kommunens goda finansiella ställning till att genomföra satsningar inom dessa viktiga frågor.  Satsningar inom näringslivet medför framtidstro, stolthet, ökat befolkningstal och ökad kommunal service. Med andra ord – en kommun där individer vill leva och bo.

 Läs mer på https://linkopingslistan.se/

Skribent
Erika Lindin 

undefined
Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Corren.