Annonssamarbete med HSB Östergötland

Här är HSBs smarta ekonomitjänster – för BRF:er

För att möjliggöra mer flexibilitet och för att göra styrelsearbetet enklare för bostadsrättsföreningens styrelse, introducerar HSB nu ett baspaket för ekonomisk förvaltning.

Foto: NTM Media/Content Studio

Native2024-05-13 18:28
Detta är ett annonssamarbete.

Genom att erbjuda ett genomtänkt ekonomiskt baspaket vill HSB göra det lätt för kunderna. Om kunden har behov av flera ekonomiska tjänster så är det enkelt att lägga till det och på så vis skapa en skräddarsydd tjänst för den enskilda kunden.

undefined
Linda Karlsson.

– Alla våra ekonomitjänster levereras digitalt i en webb-baserad portal så att kunden kan hantera sitt styrelsearbete när som helst på dygnet, säger Linda Karlsson, chef för ekonomisk förvaltning på HSB Östergötland och tillägger: 
– Genom att bostadsrättsföreningen har god kontroll över sin ekonomi ökar värdet på de fastigheter vi förvaltar. 

HSB är en trygg och pålitlig aktör för ekonomisk förvaltning av bostadsföreningar och samfälligheter. 
– Våra ekonomiexperter fyller ett viktigt behov av professionell hjälp med ekonomiska frågor som budgetering, flerårsprognoser och bokslut, säger Linda Karlsson. 

undefined

Det ekonomiska baspaketet innebär en helhetslösning inom ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar. Det gör det enkelt att få koll på ekonomin och det administrativa arbetet för att leva upp till gällande lagkrav och regler. Har föreningen särskilda önskemål finns det möjlighet att lägga till andra ekonomiska tjänster för att skräddarsy den ekonomiska förvaltningen helt enligt kundens egna behov – en trygg investering för styrelsen och alla medlemmar.  
 
– När man köper ekonomisk förvaltning av HSB kan kunden känna sig extra trygg. Vi arbetar proaktivt med att förebygga ekonomisk brottslighet och bedrägerier. HSB verkar också under finansiella regelverk under bevakning av Finansinspektionen, säger Linda. 

HSBs webb-baserad portal ger kunderna tillgång till allt från fakturahantering till medlemsadministration – dygnet runt. Denna tillgång gör det möjligt för styrelsemedlemmar att effektivt hantera sina ansvarsområden oberoende av kontorstid, och ger även insyn i det dagliga arbetet.

– Ekonomisk förvaltning handlar förstås om att få koll på bostadsrättsföreningens ekonomi. Men det är inte allt. Det handlar också om att frigöra tid för styrelsen, skapa trygghet för de boende, planera inför framtiden och sist men inte minst – öka värdet på fastigheten, menar Linda. 

Varje bostadsrättsförening har unika behov. Den flexibla ekonomitjänsten tar hänsyn till detta genom att baspaketet kan utökas med tilläggstjänster baserade på föreningens specifika önskemål och behov.  
 
– I en tid av utmaningar som inflation och marknadssvängningar, är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett väl genomtänkt och värdeskapande ekonomiskt stöd som genererar trygghet och kvalitet för bostadsrättsföreningen, samtidigt som det underlättar styrelsens arbete, avslutar Linda. 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Corren.