Fler unga kan göra skillnad

Att köpa en bostad är en av de största investeringarna en privatperson gör under sin livstid. Oavsett om du redan äger en bostadsrätt eller funderar på att köpa en så vill du att din investering förvaltas på ett tryggt och klokt sätt.

Genom att gå med i din bostadsrättsförenings styrelse har du möjlighet att påverka och utveckla din och dina grannars boendesituation.

Genom att gå med i din bostadsrättsförenings styrelse har du möjlighet att påverka och utveckla din och dina grannars boendesituation.

Foto: HSB

Native2021-08-27 09:08
Detta är ett annonssamarbete.

När Celia Kylesten köpte sin lägenhet i Linköping var det självklart för henne att ta steget och engagera sig i sin bostadsrättsförenings styrelse. 

— När de sökte styrelsemedlemmar visade jag mitt intresse och blev i samma vända tillfrågad om att bli styrelseordförande. Idag har jag varit ordförande i HSB:s brf Hasseln i drygt ett års tid och trivs väldigt bra med det. Nu har jag möjlighet att engagera mig i såväl min egen som resterande medlemmars boendesituation och kan påverka hur det ska fungera, berättar Celia. 

Som 21-åring var Celia till en början orolig över att bostadsrättsföreningen skulle tycka att hon var för ung för att sitta med i styrelsen – något som snabbt visade sig vara en onödig oro. 

— Det är stereotypiskt att tänka att det endast är äldre som sitter med i en styrelse. Jag har inte upplevt annat än positiv respons över att jag som ung vill vara med och göra skillnad. Det är dessutom bra att alla som bor i föreningen blir representerade och att man ser till att ta vara på samtliga generationers intressen. Jag skulle därför uppmuntra fler unga till att engagera sig, säger Celia och fortsätter: 

— Se inte din ålder som ett hinder, utan som en fördel. Vi som tillhör den yngre generationen är i många fall något mer vana vid moderna inslag och har intressen i att utveckla föreningen med till exempel solceller och laddstolpar för elbilar. 

undefined
— Idag har jag varit ordförande i HSB:s brf Hasseln i drygt ett års tid och trivs väldigt bra med det, berättar Celia Kylesten.

Det är medlemmarna i bostadsrättsföreningen som tillsammans väljer vilka de har förtroende för och som de anser är lämpliga att sitta i styrelsen. Sedan är det upp till styrelsen att företräda medlemmarnas frågor och arbeta för föreningens bästa. 

— Rent uppgiftsmässigt ser jag som ordförande bland annat till att löpande uppdatera mig om vad som händer i bostadsrättsföreningen, ser över vilka projekt som är i gång och vilka som bör startas samt sköter det administrativa som att attestera fakturor och leda föreningens styrelsemöten. Det är inte så tidskrävande som många tror. Det handlar bara om produktivt arbete, menar Celia. 

undefined
Genom att gå med i din bostadsrättsförenings styrelse har du möjlighet att påverka och utveckla din och dina grannars boendesituation.

Att sitta med i en styrelse har sina fördelar både rent personligt och karriärmässigt. Faktum är att många arbetsgivare ser styrelseerfarenheter som meriterande och att det visar att du är engagerad, ansvarsfull och driven.

— Att sitta med i bostadsrättsförenings styrelse har dels gjort att jag lärt mig att jobba närmre människor, men det har även gett mig en helt annan förståelse för regelverket bakom och hur allt fungerar. Det är inte svårt, men absolut utmanande emellanåt. Därför är det skönt att veta att man alltid har HSB som stöd och att man aldrig står ensam. De har en enorm kompetens som alltid finns tillgänglig att ta hjälp av och har bland annat en ekonom man kan kontakta vid kluriga ekonomiska situationer, berättar Celia. 

Hon fortsätter: 

— Jag ser det bara som positivt om fler unga väljer att engagera sig i sin styrelse. Det är roligt att vara med och det känns bra att veta att de beslut vi tar får en direktpåverkan på föreningens medlemmar. Vi har verkligen chansen att göra skillnad.  

Att sitta med i en styrelse har sina fördelar både rent personligt och karriärmässigt.
Att sitta med i en styrelse har sina fördelar både rent personligt och karriärmässigt.
Att gå med i styrelsen

En bostadsrättsförening ägs gemensamt av medlemmarna och ansvaret samt kostnaderna för dess underhåll delas mellan föreningen och bostadsrättshavaren. En köpare äger med andra ord rätten att nyttja och bo i bostadsrätten och inte bostaden i sig. Ett köp av en bostadsrätt är kopplat till medlemskapet i en bostadsrättsförening, där det är föreningen som ansvarar för det yttre underhållet av fastigheten. Genom att gå med i styrelsen kan du vara med och påverka att din bostad förvaltas på ett klokt sätt. 

Vill du veta mer? 

Gå in på: https://www.hsb.se/ostergotland/om-boende/bokunskap/styrelseskolan/

Eller kontakta: Mats Johansson, Medlems- och utbildningsansvarig 
Tel: 010-442 40 21 
Mejl: mats.johansson3@hsb.se

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Corren.