Annonssamarbete med Vallacom

Vallacom levererar skräddarsydda lösningar

Med kundens behov i fokus levererar Vallacom skräddarsydda kommunikationslösningar. ”Vi erbjuder inte bara en installation, utan även en bra affär för kunden som är anpassad efter dennes behov,” säger Peter Andersson, grundare och vd.

Vallacom är specialister på installationer av solceller.

Vallacom är specialister på installationer av solceller.

Foto: Vallacom

Native2023-12-14 09:17
Detta är ett annonssamarbete.

Vallacom började som ett el- och antennservicebolag 1995, idag ägs de av koncernen Instalco och erbjuder kommunikationslösningar inom många olika områden. I år omsätter företaget 138 miljoner och har 85 anställda, varav 15 är placerade i Norrköping och resterande i Linköping.

– Jag insåg tidigt att det är bra att ha fler ben att stå på. Idag jobbar vi mycket med el- och belysning, data, fiber, sol- och energilagring, elbilsladdning och säkerhet. Vi har en stor bredd, det är en styrka vi har. Att vara en del av Instalco skapar ekonomisk trygghet för kunden, möjligheter för personalen och resurser samt kunskap för företaget vid behov, säger Peter och fortsätter:

 – Vi erbjuder inte bara en installation, utan även en bra affär för kunden som är anpassad efter dennes behov. Vi gör också energioptimeringar, projekteringar, LCC-kalkyler, och erbjuder allt från konsulthjälp och installation till hållbarhetsavtal inom alla våra arbetsområden.

undefined
Henrik Ahlin är Marknadschef för Vallacom och Peter Andersson vd.

Företaget erbjuder en rad olika tjänster inom säkerhet: passersystem, inbrottslarm, brandlarm och kameror. Efterfrågan av passersystem har ökat, och kameraövervakning är också populärt just nu. 

– Det är höga krav på att man ska få kameraövervaka enligt lag. Det är många anläggningar som inte uppfyller kraven eftersom leverantören inte är insatt och det kan bli väldigt kostsam vid en kontroll, säger Daniel Schelin, ansvarig för säkerhetsinstallationer.

Han fortsätter: 

– Värmekameror blir mer vanligt och de har många fördelar. De kan täcka större områden och ge en indikering på att någon rör sig där de inte ska. Vi hjälper kunden att få rätt funktion på kameraanläggningen ihop med passersystem och inbrottslarm. Vi har också system för byggarbetsplatser, större lagerytor och parkeringsplatser.

undefined
Företaget erbjuder allt från konsulthjälp och installation till hållbarhetsavtal inom alla deras arbetsområden. På bild Pär Karlsson och Daniel Schelin.

Tidigare i år kom ett eu-beslut som förbjuder farliga ämnen som kvicksilver i ljusrör. Under året har därför all försäljning av ljusrör förbjudits. 

– Det går inte att köpa vanliga lysrör idag, men det finns andra lösningar. Det går att ersätta ljuskällan till ledbelysning, bygga om armaturer och ledifierar den eller byta ut armaturen helt, säger Örjan Edenhofer, Marknad och försäljning. 

undefined
Tidigare i år kom ett eu-beslut som förbjuder farliga ämnen som kvicksilver i ljusrör.

Alla lösningar är dock inte felfria. Vid byte av ljuskälla kan ljusfördelningen bli dålig, ett ledljusrör lyser nämligen bara åt ett håll medan ett ljusrör lyser åt alla håll.

– Det kan bli ett arbetsmiljöproblem, det finns många krav på ljusvärden beroende på vilken arbetsplats det gäller. Att bygga om armaturen brukar bli väldigt kostsamt, det är nästan alltid ekonomiskt fördelaktigt att byta ut armaturen till ny som är anpassad efter behovet. Det sparar också mycket energi, säger Örjan.

undefined
Peter Andersson visar upp en växelriktare för solceller.

Idag finns det cirka 17 miljoner armaturer i Sverige, enligt en uppskattning säljs cirka en miljon per år vilket gör att det förväntas ta 17 år att byta ut alla i nuvarande tempo.

– De gamla armaturerna kommer att finnas kvar en period, men när de går sönder finns det inga nya att få tag på. Så det finns ingen anledning att vänta på att byta ut belysningen.

undefined
Vallacom är specialister på installationer av solceller.

Vallacom är även specialister på installationer av solceller.

– Många som startar solenergiföretag kommer från en annan bransch, men vi gör tvärtom och kommer ifrån elsidan. På Vallacom har vi mer än tio års erfarenhet av installation och underhåll av solceller och energilager, säger Peter.

Marknadschef Henrik Ahlin fortsätter:


– Vi tittar på förutsättningarna för varje kund, oavsett om det är en privatperson, skola eller industrilokal. Sen kontrollerar vi vad de har för förbrukning och anpassar installationerna så att de blir lagom stora och täcker behoven som finns. Vi gör det som blir bäst för kunden, både ekonomiskt och klimatmässigt. 

undefined
Vallacom jobbar mycket med el- och belysning, data, fiber, sol- och energilagring, säkerhet och elbilsladdning.
Vallacom såldes till koncernen Instalco 2015.
Vallacom såldes till koncernen Instalco 2015.
Instalco

Instalco är en koncern där cirka 140 företag ingår. 

Specialiserar sig på El, VS, ventilation, industri och teknikkonsult.

Utför installationer, projektering, service och underhåll av anläggningar och fastigheter i Sverige, Finland och Norge. 

Omsätter 14 miljarder. 

Vallacom såldes till Instalco 2015. 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Corren.