Annonssamarbete med Tranås Energi

Lovisa på Tranås Energi: Schysst pris är ett tryggt alternativ

Nu närmar sig vintern och frågan gällande vilket elavtal som är det bästa valet gör sig påmind igen. På Tranås Energi har man under sommaren lanserat en helt ny avtalsmodell, för den som vill ha trygghet i sitt val och samtidigt slippa de riskpåslag som vanliga fast pris-avtal har. ”Genom att ta bort alla riskpåslag och låta kunden själv styra delar av upplägget ger vi kunden ett tryggt val och möjlighet att spara pengar”, säger Lovisa Lennings, elsäljare och elmarknadsanalytiker på Tranås Energi.

Lovisa Lennings är elsäljare och elmarknadsanalytiker hos Tranås Energi.

Lovisa Lennings är elsäljare och elmarknadsanalytiker hos Tranås Energi.

Foto: Tranås Energi

Native2023-12-11 09:24
Detta är ett annonssamarbete.

Inför vintern är det till största del vädret som styr de rörliga elpriserna. Europas gaslager är välfyllda och vid de tillfällen Sverige behöver importera el hamnar priserna just nu på 150 öre – 200 öre/kWh.

– Om vintern blir kall och lång i Europa blir dock läget annorlunda, då töms gaslagren och priserna stiger. När du väljer avtalstyp får du som alltid ställa dig frågan om du har utrymme för pristoppar och vill ha möjligheterna med ett rörligt pris, eller tryggheten som ett avtal med fasta delar ger, säger Lovisa Lennings.

undefined
Idag har alla Tranås Energis vattenkraftverk fiskvägar, som gör det möjligt för fisken att passera förbi anläggningarna.

Med det nya elavtalet Schysst pris hoppas Tranås Energi kunna sänka elkostnaderna för de kunder som önskar större trygghet och koll på sin elkostnad än ett rörligt pris-avtal erbjuder.

– Eftersom de gamla fastprisavtalen var en stor risk för Sveriges elbolag har alla varit tvungna att öka riskpåslagen när elmarknaden skakat, vilket har lett till ännu högre priser. Därför började vi fundera på hur vi skulle kunna ge våra kunder det bästa möjliga elavtalet under rådande omständigheter, berättar Lovisa Lennings.

Lovisa och kollegorna på Tranås Energi kom fram till ett upplägg som man hittills är ensamma om och som är helt utan riskpåslag. Kunden får ett till stor del fast pris, men vissa delar av elkostnaden är rörliga och styrs av hur elen används.

– Vi har satsat på att vara 100 % transparenta med upplägget. Vi tror att kunderna uppskattar det efter den turbulenta tid som varit och fortfarande råder på elmarknaden, säger Lovisa Lennings.

Se filmen där Lovisa förklarar Schysst pris här.

undefined
Naturvårdsarbetet följs upp regelbundet genom exempelvis elfiske och man kan se att öringen ökar i antal

Tranås Energi satsar inte bara på el som har bra upplägg för kunderna. Hur den produceras är också viktigt och när det gäller den egna elproduktionen har Tranås Energi ett engagerat naturvårdsarbete sedan ca 20 år. Störst är fokuset på miljöerna kring vattenkraftverksamheten, som finns i Ydre. Ett av deras pågående projekt syftar till att skapa fri vattenväg mellan områdets tre sjöar, något som är av stor betydelse för ekosystemet då det bidrar till att bevara och främja olika arter i området. Lovisa Lennings förklarar:

– Jag upplever att vi är starkast i Sverige gällande engagemang för naturvård kopplat till vattenkraftproduktion. Det är främst öringen som gynnas av våra åtgärder, och detta är i sin tur viktigt för att säkerställa flodpärlmusslans framtid då den är beroende av öringens existens för att fortplanta sig.

Tranås Energi är fast beslutna att fortsätta sitt arbete med naturvård och att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. 

– Som kund hos Tranås Energi är man med och bidrar till detta arbete, så genom att välja oss som din elleverantör kan du göra en insats för både din egen plånbok och naturen, säger Lovisa Lennings.

Schysst pris

Läs mer om avtalet Schysst pris här

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Corren.