Annonssamarbete med Termisk Systemteknik

Deras lösningar är unika på marknaden

Mycket har hänt sedan Termisk Systemteknik startade år 2007. I dag tillhandahåller de en rad olika tjänster inom värmekamerateknik och kan erbjuda lösningar som är unika på marknaden. ”Vårt viktigaste affärsområde är branddetektion”, säger Claes Nelsson, vd och delägare.

Claes Nelsson, vd och delägare visar upp några exempel på olika värmekameror som företaget säljer. "Vi har kameror för en mängd olika tillämpningar", säger han.

Claes Nelsson, vd och delägare visar upp några exempel på olika värmekameror som företaget säljer. "Vi har kameror för en mängd olika tillämpningar", säger han.

Foto: NTM Media/Content Studio

Native2024-04-10 10:26
Detta är ett annonssamarbete.

Termisk Systemteknik grundades av Stefan Sjökvist och Magnus Uppsäll. Innan dess arbetade de med värmekamerateknik på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). De hade en idé om att starta ett eget bolag och blev antagna till företagsinkubatorn LEAD för coachning i en stimulerande miljö. Tre år senare flyttade de till egna lokaler i Linköping Science Park i Mjärdevi där de finns än i dag. Vi det laget hade ytterligare två FOI-kolleger anslutit sig som delägare: Claes Nelsson och Jörgen Ahlberg.

– Åren på LEAD var väldigt betydelsefulla för att få fart på företaget. Vi kom alla från en forskarbakgrund och var bra på värmekameror och bildanalys, men hade inte lika mycket erfarenhet av att driva ett företag, säger Claes Nelsson, som idag är vd.

undefined
Med hjälp av en bra värmekamera i flygplan tar företaget fram bilder av marken. "Det är en väldigt kraftfull metod för att till exempel hitta vattenläckage i fjärrvärmenät", säger Claes Nelsson.

Försäljning av värmekameror var en viktig del redan från start och är fortfarande en väsentlig del i verksamheten. Termisk Systemteknik är återförsäljare och partner till det amerikanska företaget Teledyne FLIR, kamerorna tillverkas huvudsakligen i Sverige.

– Våra kameror kan användas på olika sätt. En byggnadsinspektör kan ha med en kamera för att undersöka energiläckage i hus, eller en elektriker kan hitta kortslutningar eller andra elfel. Men vi säljer även avancerade kameror för forskning och utveckling. 

Utöver kameraförsäljningen har företaget ända från starten jobbat med flygtermografi. Det innebär att man med en bra värmekamera monterad i flygplan kan få en värmebild av marken. Det är en väldigt kraftfull metod för att till exempel hitta vattenläckage i fjärrvärmenät.

– Med hjälp av automatisk bildanalys kan vi hitta varmvattenläckorna i nätet. Det är viktigt att flyga när förutsättningarna är så bra som möjligt, det betyder att vi flyger när det inte finns några löv på träden, och det måste vara barmark. Sedan bör det inte heller finnas mängder av soluppvärmd asfalt, så all flygning sker på natten. Vi brukar hinna med cirka 25 fjärrvärmenät per säsong men eftersom efterfrågan är stor håller vi på och utökar vår kapacitet, säger Claes.

undefined
Mathias Kindstedt visar hur det kan se ut när de med hjälp av automatisk bildanalys hittar varmvattenläckorna i fjärrvärmenätet.

Det område som framför allt har skapat tillväxt under åren är företagets systemlösningar. Hälften av Termisk Systemtekniks försäljning utgörs idag av system för branddetektion. De största kunderna är företag inom avfallsbranschen. Systemen används även för lager av flis och annat biobränsle.

– Vårt viktigaste, och även största affärsområde, är branddetektion. Brandrisken är stor vid hantering av avfall så om man tidigt detekterar risken för brand så kan man hindra att stora värden går förlorade i form av byggnader och utrustning. Dessutom kan en okontrollerad brand innebära stora utsläpp av ohälsosam och miljöfarlig rök. 

Värmekamerorna kan känna av små temperaturökningar och larma när och var det finns risk för brand, innan branden hunnit uppstå. Man talar därför om tidig branddetektion, eller brandprevention. Kamerorna är fast monterade i anläggningen och har koll på avfallet dygnet runt. De registrerar när det börjar bli för varmt och skickar brandlarm tidigt. 

– Vi är totalleverantör så värmekamerorna kommer med lämpliga skyddshus och datorerna med vår speciella mjukvara installerad. Vi driftsätter hos kunderna, utbildar deras personal och erbjuder även serviceavtal med årligt underhåll.

undefined
Petter Söderberg visar ett branddetektionssystem med värmekameror som ska levereras till en avfallsanläggning i Norge.

Att installera värmekameror för att upptäcka bränder har blivit allt vanligare men kan i praktiken vara svårt att få att fungera bra. Linköpingsföretaget tillhandahåller egenutvecklade system med speciell mjukvara och kan erbjuda unika och kundanpassade systemlösningar.

– För det första vill vi inte att det ska gå ett brandlarm på allt som börjar närma sig larmgränsen. På vissa fordon kan avgasrör och bromsar bli väldigt varma och det är helt normalt. Därför jobbar vi mycket med att förhindra falsklarm, speciellt utomhus. Genom bildanalys kan systemet känna igen vad det är som blir varmt och larmar inte för exempelvis lastmaskiner.

– Det andra är att vi arbetar tillsammans med ett företag som gör släcksystem med vattenkanoner. Vår mjukvara kan räkna ut vilken punkt som är varm, sedan skickas informationen automatiskt till vattenkanonsystemet som sprutar vatten på exakt den punkten, utan att det blir blött runt omkring. Det är väldigt effektivt och ger inte lika mycket smutsigt släckvatten. 

undefined
Värmekamera och vattenkanon i avfallsanläggning. Ur kamerornas bilder beräknar mjukvaran riktpunkten för vattenkanonerna så att en effektiv släckning sker automatiskt.

Företagets rötter i försvarsforskningen har genom åren gett möjligheter till flera konsultuppdrag åt försvarsmakten och försvarsindustrin. 

– Vi har bra förutsättningar för denna typ av uppdrag i och med att vi har avancerade värmekameror och erfarenhet av mätuppdrag i fält. Det här området tror vi kommer att växa i och med den ökade försvarssatsningen i Sverige, säger Claes Nelsson.

Termisk Systemteknik

Företaget har huvudkontoret i Linköping Science Park i Mjärdevi och dessutom ett försäljningskontor i Laholm.

Omkring 20 personer arbetar inom företaget med forskning och utveckling, mjukvaruutveckling, försäljning, installation/driftsättning och support. 

Adress: Diskettgatan 11B, 583 30 Linköping

Mejl: info@termisk.se

Telefon: 013-17 81 00

Läs mer på deras hemsida här.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Corren.