Småföretagarna tar smällen för oss andra

Efter en kortvarig uppgång förra året pekar konjunkturen för småföretagarna rakt nedåt och indikatorn faller nu från 57 till 28.
Efter en kortvarig uppgång förra året pekar konjunkturen för småföretagarna rakt nedåt och indikatorn faller nu från 57 till 28.

Nu viker också orderingången ned till en nivå som bara hänt under pandemin och tidigare finanskriser.

Krönika 11 maj 2023 05:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är dubbla budskap om företagens ekonomi just nu. Många storföretag rullar på som aldrig förr och gör utdelningar till aktieägarna. Tror man att den bilden även gäller småföretagarna så bör man läsa den nya småföretagarbarometern från organisationen Företagarna.

Efter en kortvarig uppgång förra året pekar konjunkturen för småföretagarna rakt nedåt och indikatorn faller nu från 57 till 28.

Med en pandemi och extrema kostnadsökningar i ryggen är läget redan utsatt för småföretagarna. Nu viker också orderingången ned till en nivå som bara hänt under pandemin och tidigare finanskriser.

Eftersom efterfrågan samtidigt minskar har småföretagarna svårt att kompensera sina kostnadsökningar med egna höjda priser. Vilket resulterar i en allt lägre lönsamhet. Förväntningarna på lönsamhetsutvecklingen är nu det lägsta vi sett sedan 90-talskrisen.

Om det nu är någon som fortfarande tänker att företagare är ena giriga rackare som roffar åt sig allt de kan så bör denne studera hur småföretagarna planerar att hantera kommande svårigheter. Först och främst planerar de att använda sparade medel i företaget och dra ned på sin egen lön. Långt senare tänker de dra ned på personal eller minska de anställdas löner.

Företaget och företagaren tar smällen för anställda i nedgången. Därmed blir det tydligt att småföretagarna fungerar som en stötdämpare, och åtminstone inledningsvis dämpar nedgången i sysselsättningen som konjunkturen tvingar fram. Men den stötdämpande effekten funkar bara så länge det finns kvar buffertar i småföretagen och företagaren inte har några större behov av att få ut en egen lön.

I förlängningen riskerar vi utslagning av många småföretag, som brukar stå för jobbtillväxten. 

Småföretagarnas riksförbund har påtalat bristen på agerande från regeringen och föreslagit åtgärder som skulle förbättra förutsättningarna att överleva för småföretagare. Bland annat sänkta energiskatter, avskaffad allmän löneavgift och förlängd återbetalningstid av lån på skattekontot. Lägg märke till att det sällan är bidrag som efterfrågas. Utan bara att staten inte ska stå i vägen, eller kräva in mer än att småföretagen kan överleva.

Förväntningarna varierar mellan olika branscher. De småföretag som har det tuffast, såsom bygg, handel, hotell och restaurang, är sådana som säljer direkt till konsumenter och finns lokalt där man bor. När vi konsumenter tvingas dra ned på inköpen finns det all anledning att välja väl och prioritera de lokala företag man vill ska finnas kvar i framtiden.

Jakob Styrenius är politisk redaktör på Västerviks-Tidningen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa