Alla kan inte bli nöjda

Eli Göndör.
Eli Göndör.

Det måste alltid göras en avvägning.

Krönika 25 mars 2020 12:33
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det globala Coronatillståndet väcker en rad olika frågor. En av dem är naturligtvis hur mycket det får kosta. Även om tanken låter osmaklig är det precis den frågan som måste ställas. Och det är politikerna som bett om allmänhetens förtroende som måste göra avvägningen och fatta de svåra besluten.

I en intervju från 2013 som ligger på YouTube hävdar nationalekonomen Thomas Sowell att det inte finns några lösningar åt alla på allas problem. Det enda realistiska förhållningssättet är enligt honom att det alltid till slut blir en fråga om trade-off.  Det amerikanska begreppet är svårt att exakt översätta till svenska. Men en trade-off är i princip en avvägning. Olika intressen eller behov ställs mot varandra. 

När det gäller liv och hälsa blir naturligtvis avvägningen oerhört svår för människor med en något sånär anständig moraluppfattning. Men likväl är alltid en avvägning nödvändig. I aktuellt den 23 mars förklarade professorn i nationalekonomi John Hassler hur avvägningen mellan smittskydd och samhällsekonomi kan se ut. 

Hassler är inne på samma linje som Sowell när han påpekar att våra resurser inte är oändliga och att det därför alltid måste göras en avvägning. Även när det gäller svåra moraliska frågor. Hassler hävdar också att det inte är första gången i historien svåra avvägningar behöver göras och att det finns tillräckligt med kunskap för att kunna göra avvägningarna.

Det är utan tvekan svåra tider som drabbar de flesta av oss på olika sätt. Dessutom tydliggörs för var och en vad som är mer och vad som är mindre viktigt vilket inte sällan leder till olika slutsatser. Men det är just i det tillståndet politiker måste träda fram och avgöra vad det får kosta. Eller snarare hur avvägning bör se ut och varför. Den som lyssnar på både Sowell och Hassler hör genomtänkta och kloka människor som kan föra resonemanget utan att de väcker anstöt. De ser verkligheten och förklarar den så att de som lyssnar förstår att alla inte alltid kan bli nöjda. 

Politiker har inte fått förtroendet att hantera en fungerande vardag. Den fungerar utmärkt utan deras hjälp. Däremot har de försökt övertyga oss väljare om att de är just krissituationer de kan hantera och är tillräckligt genomtänkta för att göra en rimlig avvägning. Kunskapen som behövs för att fatta svåra beslut finns av allt döma. Nu är det politikernas uppgift att förklara hur deras avvägningar ser ut och varför de valt att fatta de svåra beslutet. Det är deras uppdrag. Alla kommer inte att bli nöjda.                                                                                                                        

Ämnen du kan följa