Rikets säkerhet får inte auktioneras ut

Håll Pekingregimen borta från grundläggande infrastruktur.

Ledare 11 februari 2020 16:38
Detta är en ledare. Correns ledarsida är borgerlig. Tidningen står fri och obunden från alla partier.

Trots skärpningar av säkerhetskraven finns inget definitivt hinder för kinesiska Huawei att bygga det svenska 5G-nätet. Det meddelades nyligen av Post- och telestyrelsen, PTS. Det innebär att viktig infrastruktur kan falla under det kinesiska kommunistpartiets kontroll.

Licenser för 5G kommer att tilldelas genom auktion 13 oktober. Det nya regelverket innebär att PTS kan förhandspröva intresserade bolag ur säkerhetssynpunkt. En prövning som kan leda till utestängning från auktionen. Dessutom ska myndigheten samråda med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Att inga specifika aktörer pekas ut är rimligt då regelverk bör vara generella. Dessutom kan säkerhetshoten förändras under den 25-årsperiod som detta ska gälla, vilket kräver flexibilitet. Dock är reglerna inte tillräckligt tydliga för att slutgiltigt avvärja det uppenbara säkerhetshot som Huawei innebär i dag.

I frågor om nationell säkerhet måste alla kinesiska företag hjälpa säkerhetstjänsten enligt 2014 års kontraspionagelag och 2017 års lag om nationell underrättelseverksamhet. Vad nationell säkerhet betyder är upp till säkerhetstjänsten, och därmed kommunistpartiet, att bestämma. Det vore naivt att utgå från att denna möjlighet inte skulle utnyttjas.

Huawei specifikt är dessutom i beroendeställning till kinesiska staten. Wall Street Journal rapporterade i december (25/12) att företaget har fått ekonomiskt stöd på upp till 75 miljarder dollar, motsvarande 700 miljarder kronor, av kinesiska myndigheter. Bland annat i form av fördelaktiga lån, krediter och direkta subventioner.

Grundaren av Huawei, Ren Zhengfei, har sagt att som privat bolag är det självständigt från staten och att ledningen inte vill kompromettera sina kunder. Emellertid ägs företaget till 99 procent av en så kallad fackföreningskommitté. Men fackföreningar utanför statens kontroll är olagliga i Kina, så Huawei kan vara de facto statskontrollerat.

Att kinesiska staten hyser ett särskilt intresse för företaget visas också av de påtryckningar som gjorts mot andra länder. De kinesiska ambassadörerna till både Färöarna och Tyskland har hotat med repressalier om Huawei inte tillåts bygga 5G i dessa länder. Den sammantagna bilden blir alltså att Huawei bör betraktas som ett verktyg för det kinesiska kommunistpartiet.

Om Huawei tillåts bygga 5G i Sverige riskerar vi således att ge kontroll över grundläggande infrastruktur till Kinas regim. Den kan utnyttjas dels för att avlyssna kommunikation, särskilt mellan högt uppsatta tjänstemän och politiker, dels potentiellt för att sabotera allt vanligare uppkopplad teknologi såsom självkörande bilar.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Nu är bygget igång – därför sinkades starten – häng med in

Nu är bygget igång – därför sinkades starten – häng med in

Folk och fynd i massor när stora evenemanget var tillbaka: "Avbröt semestern på västkusten"

 Folk och fynd i massor när stora evenemanget var tillbaka: "Avbröt semestern på västkusten"

Dags för nypremiär av den 40 år gamla traditionen: "Det finns nog en efterfrågan och ett sug efter det här nu"

Dags för nypremiär av den 40 år gamla traditionen: "Det finns nog en efterfrågan och ett sug efter det här nu"