Lärare ska slippa vara Migrationsverkets förlängda arm

Liberalerna gör rätt i att kritisera Sverigedemokraterna om anmälningsplikt.

Lärare ska inte behöva anmäla elever som visar sig sakna uppehållstillstånd.

Lärare ska inte behöva anmäla elever som visar sig sakna uppehållstillstånd.

Foto: Katarzyna Korza

Ledare2023-09-01 05:00
Detta är en ledare. Correns ledarsida är borgerlig. Tidningen står fri och obunden från alla partier.

Region Uppsala tänker inte markera mot regeringens föreslagna informationsplikt, eller "angiverilag" som de hårdföra kritikerna kallar det. Malin Sjöberg Högrell, sjukhusstyrelsens ordförande (L), menar att frågan ännu utreds och att hälso- och sjukvårdspersonal sannolikt kommer att bli undantagna (P4 Uppland, 29/8). Så är det, men att regionen sedan valet styrs av de fyra allianspartierna med stöd av SD bör ha bidragit till försiktigheten. En majoritet av landets regioner har nämligen redan sagt nej till att anmäla personer som befinner sig i landet illegalt till Polisen. Region Östergötland tillhör de som avvaktar med beslut.

Huvudregeln bör givetvis vara att offentliganställda agerar utifrån de regelverk och lagar vi har. Å andra sidan är det orimligt att pressa anställda till att anmäla patienter eller elever.

Redan när Tidöavtalet presenterades kunde man se kluvenheten. Där står det om att "förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller och effektivt verkställighetsarbete", och att det ska lämnas förslag "till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet". Men det läggs samtidigt till att undantag från informationsplikten ska "utredas närmare", eftersom det kan "finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården".

Medan Sverigedemokraterna tidigare har uttryckt att partiet inte vill se några undantag alls, lyfter alltså Liberalerna fram behovet av just undantag för skol- och vårdpersonal. Som Fredrik Malm, utbildningspolitisk talesperson (L), uttrycker det ska lärare inte "behöva vara Migrationsverkets förlängda arm" (Aktuellt, 29/8). Vi behöver bekämpa skuggsamhället, säger Malm, men vill se undantag "särskilt när det gäller barn".

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) missar sällan ett tillfälle att betona att regeringen för en restriktiv migrationspolitik. Och nog finns det befogad kritik mot hur politiker tidigare, företrädesvis rödgröna, röstat för nya förmåner till personer utan uppehållstillstånd. Malmö fattade till exempel beslut om att ge papperslösa rätt till försörjningsstöd. Det var kortsiktigt och ogenomtänkt. Men minst lika fel blir en dogmatiskt tillämpad anmälningsplikt. 

Det skulle lägga ett orimligt ansvar på personal i välfärden, som trots allt har valt sina yrken för att undervisa barn, och för att vårda och rädda liv.

Sakine Madon är politisk chefredaktör på Upsala Nya Tidning.