Isoleringen delar Sverige

När coronakrisen är över bör fiberutbyggnaden på landet intensifieras.
När coronakrisen är över bör fiberutbyggnaden på landet intensifieras.

Snabb och stabil internetuppkoppling behövs i hela landet.

Ledare 22 mars 2020 12:05
Detta är en ledare. Correns ledarsida är borgerlig. Tidningen står fri och obunden från alla partier.

Visionerna har varit storslagna. En riktigt bra internetuppkoppling har sagts göra geografiska avstånd betydelselösa. Med nydragen fiber skulle det plötsligt vara möjligt att jobba hemifrån för personer som annars har behövt sitta på ett kontor. Videosamtal skulle ersätta jobbpendling till möten. Särskilt har kommuner med stora landsbygdsområden tagit till sig den digitala predikan.

Fibern skulle blåsa liv i bygder där lamporna har släckts. Löftet var att glesbygder skulle kunna börja konkurrera om samma attraktiva arbetskraft som storstäderna – den så kallade kreativa klassen. Det vill säga människor med kreativa jobb, som arkitekter och tech-entreprenörer. 

Men förhoppningarna har inte slagit in på någon bred front. Under senare år har knappast resandet minskat eller storstäderna tappat sin attraktionskraft för de mest omhuldade på arbetsmarknaden. Fibern är överskattad som samhällsförändrare på landsbygderna.

Däremot är en snabb och stabil internetuppkoppling underskattad som grundläggande infrastruktur. Något som blir särskilt tydligt under coronapandemin. Nu beordras många till hemarbete. Gymnasieskolor, högskolor och universitet har slagit igen undervisningen på plats efter initiativ från regeringen. I stället hänvisas nu allt fler till digitala rum på arbetstid. 

Trots löften om fiberutbyggnad i hela landet har den på många håll stått still. Samtidigt har kopparnätet avvecklats och ersatts av svajiga mobila uppkopplingar. Resultatet är att möjligheterna till bra kommunikation på många håll inte alls upplevs ha gått åt rätt håll. 

På många orter där fiber ändå har grävts ner har missnöjet grott över hur utbyggnaden har gått till – det har stundtals varit lite vilda västern där grävskoporna från fiberföretagen har gått fram. När coronakrisen är över bör lärdomarna från den förvaltas. Att säkra tillgång till fiber i hela landet bör fortsätta med större kraft än innan. Däremot ska inte fiberns samhällsomvälvande kraft överdrivas.

Den dramatiska ökning av hemarbete som blotta tillgången till fiber skulle leda till krävdes det en pandemi för att genomföra. Och vad det verkar lär den ordningen inte vara för evigt. Blott efter några dagar är vittnesmålen många på sociala medier om våndorna med hemarbete och isolering.

Fibern ändrar inte livet på platserna där den dras fram. Däremot är en bra internetuppkoppling allt mer en förutsättning för bygders fortlevnad.

Ämnen du kan följa