Behövs körspöet i ett travlopp?

Ett antal uppmärksammade fall av hård spöanvändning inom travet väcker frågor om sportens framtid.

Ledare 14 juli 2021 13:42
Detta är en ledare. Correns ledarsida är borgerlig. Tidningen står fri och obunden från alla partier.

Travsporten är en populär hästsport som engagerar många, inte minst här i Östergötland på den anrika travbanan i Mantorp. Den brottas dock med ett växande förtroendeproblem hos allmänheten i takt med att ökad kunskap om hästar belyser problemet med spöanvändning under loppen.

Konflikten ställdes nyligen på sin spets när Länsstyrelsen i Skåne förbjöd kusken och tränaren Joakim Lövgren att använda körspö i ett års tid. Efter ett lopp i april hittade banveterinären spömärken på hans häst. Länsstyrelsen bedömde att incidenten var så pass allvarlig att de till och med övervägde djurförbud. Beslutet saknar motstycke i svensk travsport och är ett tydligt tecken i tiden – att använda spö på en häst blir alltmer ifrågasatt i samhället. 

De argument som lyfts från travets sida för att använda körspö i lopp handlar bland annat om behovet av drivning för att hamna i täten och om säkerhet, att kunna avstyra potentiellt farliga situationer med hjälp av spöet. Mot detta ställs djurskyddsaspekten. Att hästar känner smärta av slag från spöet finns ingen tvekan om. Deras överhud är tunnare än vår, vilket betyder att det finns färre celler mellan ytan och smärtnerverna än hos oss. 

I grunden kokar det ner till en avvägningsfråga. Vägs den negativa påverkan på hästarna upp av eventuella prestations- och säkerhetshöjande effekter? Här finns en kunskapslucka som Svensk Travsport skulle kunna bidra till att fylla. Mycket tyder på att spöanvändning inte har någon mätbar effekt på hästens prestation i ett lopp. En studie av australiensiska galopphästar visade att antalet spöslag inte påverkade deras hastighet på slutsträckan, till exempel. 

Svensk Travsport har meddelat att de kommer att bistå Lövgren i att överklaga länsstyrelsens beslut, men frågan är om det inte vore mer konstruktivt att till exempel finansiera en liknande svensk studie för att utröna vilken effekt spödrivning faktiskt har på travhästars prestation. Det vore ett väldigt konkret sätt att bidra till bättre hästvälfärd och samtidigt visa allmänheten att man är beredd att ifrågasätta befintlig praxis utifrån ny forskning. 

Travsporten är en populär sport, men ska den överleva på lång sikt behöver den hålla sig à jour med forskningen och det allmänna djurskyddsmedvetandet. Kanske är det dags att vända på beviskraven? I stället för att veterinärer och etologer ska bevisa att hård drivning med körspöet orsakar lidande för hästarna kan Svensk Travsport få bevisa att spödrivning över huvud taget är nödvändigt.


Ämnen du kan följa