Stewe Claeson älskade folkhögskolan i hela dess väsen

Författaren och folkbildaren Stewe Claeson har lämnat oss. Genom sitt engagemang för folkhögskolorna fick han också stor betydelse för folkhögskolelärarutbildningen i Linköping.

Författaren och folkbildaren Stewe Claeson har lämnat oss.

Författaren och folkbildaren Stewe Claeson har lämnat oss.

Foto: Sören Håkanlind

Folkhögskola2023-04-11 17:00

Stewe Claeson, Nödinge, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 80 år. Han efterlämnar makan Ingela och barnen Ludvig, Elin och Astrid samt två barnbarn.   

Stewe Claeson förenade tre sammanhängande livslånga gärningar, alla vilande i språkets möjligheter att utveckla förståelse för tillvarons många aspekter. Dessa tre utövades uthålligt och engagerat i folkbildningens, författandets och översättandets tjänst.

Han var en av många författare med anknytning till folkhögskolan. Och Stewe var en av de mest ansedda, med stora litterära framgångar. Han nominerades 2002 till Augustpriset för romanen "Rönndruvan glöder". 

Många har uttryckt sin kärlek till folkhögskolan som form och väsen, dock ingen mer kärleksfullt än Stewe. Med berättelser som bottnar i folkhögskolevardagen har han belyst olika aspekter av det som gör folkhögskolan unik.

”Det levande ordet” i Grundtvigs mening, det muntliga berättandet i dialog och över gränser i tid och rum, var ett folkbildningsbegrepp för omvärldsförståelse och livstolkning han bar med sig in i de skriftspråksbaserade sammanhang som han parallellt också outtröttligt verkade inom. 

Han var lysande när han framförde någon betraktelse muntligt. Han behövde inte be om åhörarnas uppmärksamhet. Alla lyssnade, och hans humor gjorde att han kunde pausa ibland, alltmedan lyssnarna kunde skratta åt någon drastisk formulering. Det hela slutade ofta med ett hjärtligt gapskratt. Ytligt? Nej, det var ju det som var det märkliga. Ämnet var alltid viktigt och relevant, men det presenterades på ett sådant sätt att det alltid fanns plats för det humoristiska.

Han kopplade även sitt engagemang i folkhögskolan till det litterära genom att på de skolor han verkade initiera kurser i litterärt skrivande, ordna textseminarier och författarmöten. Som mycket uppskattad lärare tog han också framgångsrikt med sig pedagogiken från folkhögskolan in i universitetsvärlden inte minst genom kursen i litterärgestaltning vid Göteborgs universitet, som han var med om att starta och därefter starkt engagerade sig i.

Stellan Boozon, f d föreståndare för Vuxenutbildarcentrum vid LiU                  Bernt Gustavsson, professor emeritus
Per-Ola Jansson, f d folkhögskolerektor
Urban Lundin, f. d. folkhögskolerektor

Stewe Claeson bland sina böcker. Bilden är från 2007.
Stewe Claeson bland sina böcker. Bilden är från 2007.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!