Sista skvätten var pojken

24 augusti 2015 06:00

En läsare skickade in ett brev med en fråga om en speciell betydelse av ordet pojken. Så här skriver hon: "Min svärfar säger om den sista skvätten, när han häller upp till exempel vin, 'då får du pojken' eller 'då tar jag pojken'."

Svärfadern i fråga är östgöte med rötterna i Motala/Mjölby och har fått med sig uttrycket från sin barndom, berättar hon.

Jag kan tänka mig att det är fler läsare som känner igen det. Något specifikt östgötskt uttryck är det inte. Antagligen är uttrycket inte så vanligt i dag, men betydelsen "de sista dropparna i en flaska" hittar man i ordböcker.

Det handlar om en gammal uppfattning om att de sista dropparna, eller "slatten", skulle ge så kallad sonlycka, det vill säga att man skulle få söner. "Du fick pojken, ge honom pojken" är ett gammalt talesätt med den innebörden. Buden varierar dock lite. En förklaring säger att det var just det sista i flaskan som det hängde på, en annan tar fasta på vad resultatet blir: ett fullt glas skulle innebära "sonlycka" medan ett halvfullt pekade i riktning mot döttrar och kallades "dotterlycka".

Den här betydelsen av pojke är belagd sedan 1902. Ordet är annars betydligt äldre än så och är inlånat från finskans poika på medeltiden.

Pojke återfinns i många sammansättningar. Pojkvän till exempel, vilket på 1930-talet syftade på någon i vänkretsen. På 1950-talet fick det den betydelse det har i dag, alltså ena parten i ett kärleksförhållande. Engelskans boyfriend har påverkat. Motsvarande utveckling har ordet flickvän haft.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson