Pirra – ett ord med variationer

25 september 2015 10:20

Tidigare språkspalters resonemang om kärra kontra vagn förde in på ordet pirra, det vill säga ett slags mindre bagagekärra. Eller hur det nu ska beskrivas. Bagagekärra är ingen riktigt bra synonym, skriver Bertil Ljungars, som har flera tankar om ordet.

Ursprungligen är det en säckkärra, skriver han, och det var också den benämningen som användes på den östgötska landsbygden. Varje någorlunda stor bondgård hade en kärra av den här typen, berättar han.

Vidare tänker han sig att ordet pirra i högre grad hör hemma i stadskultur, företrädesvis Stockholm, där kopplingen till bondekulturen är svagare. Bland bondebefolkningen i riket över huvud taget var säckkärra (eller säckakärra) den vedertagna benämningen, enligt Ljungars.

Det förefaller vara en helt riktig iakttagelse. Dock ska nog även Norrland läggas till över områden där pirra är etablerat. (Även om teorierna spretar lite där.)

Sedan finns helt andra betydelser av ordet pirra, med geografiska variationer. Att det kan pirra i magen, av spänning eller förälskelse, är väl bekant för de flesta.

I sydsvenska dialekter kan det dessutom ha en sexuell betydelse, då pirra betyder ha samlag. Vilket möjligen har försvårat för pirra i betydelsen kärra. Den exakta etymologiska bakgrunden låter sig nog inte redas ut, men en koppling mellan en pirrande känsla i magen och pirra med den sexuella betydelsen verkar inte alltför långsökt.

Gräver man djupare i ordhistorien finns också en sidobetydelse där pirra används om vätskor och då med innebörden välla fram eller spruta. Kanske hänger det också ihop med den sydsvenska varianten av pirra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson