Lätt och svårt hos Ivar Lo

4 september 2015 09:31

Per-Arne Wisén skriver och berättar att han just läst Ivar Lo-Johanssons roman "Kungsgatan" från 1935. Han har hittat två ord som han inte känner igen. Det första är giggen och finns i följande sammanhang: "Marta vaknade om morgonen, när det var dags att få behandling. Outsövd linkade hon ut till giggen."

Gigg är väl knappast ett speciellt vanligt ord i dag, men ordböcker ger besked. Det kan betyda antingen en åkkärra eller en skeppsbåt, enligt Svenska Akademiens ordlista.

Mer utförligt berättar Wikipedia att giggen kunde variera en del i utseende men kännetecknas av att den har två hjul och dras av endast en häst. Det är med andra ord en liten vagn, som användes av till exempel läkare eller handelsresande. Eftersom den har fjädring i hjulen är den jämförelsevis bekväm att åka i. Den blev vanlig i Sverige under senare delen av 1800-talet och in på början av 1900-talet.

Det verkar troligt att det var en sådan Marta i romanen tog sikte på.

Talar man om gigg i båtsammanhang handlar det om en ganska smal och lättrodd båt av mindre typ. På örlogsfartyg var den en skeppsbåt avsedd för befäl. När giggen används i kapprodd kallas den inriggare.

Det var det lätta ordet; därav mitt ganska utförliga svar. Det svåra ordet är döbbeljoare. I sitt sammanhang ur romanen: "Kurt rodnade och gav honom en hastig blick.

– Förbannade döbbeljoare, sade han endast.

Adrian förstod inte, men han anade, att det fanns klyvning också bland arbetarna, och att demokratin sågs genom temperamenten, varvid det ena bekämpade det andra."

Här går jag bet alldeles. Är det någon läsare som känner till ordet eller har någon tanke så hör av er!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson