Husera har flera betydelser

4 maj 2015 06:00

Häromveckan användes ordet husera - faktiskt två gånger i samma tidning – på ett sätt som fick en läsare att reagera. Första gången: "... lägret Dadaab, som huserar uppemot 450 000 ...", och andra gången: "... medan Sensus främst huserar äldre musiker".

Läsaren berättar att han är införstådd med två betydelser av husera, men att de här exemplen visar på en tredje variant, vilket kan tyckas förvånande.

Vad betyder då husera? Två betydelser måste få godkänt utan tvekan. "Utöva (störande) verksamhet utan hänsyn till omgivningen" anger Svensk ordbok som en möjlighet. "Härja" kan vara en synonym.

Men även betydelsen "hålla till" tas upp. Och det är alltså de två läsaren är bekant med.

Den förstnämnda är den ursprungliga betydelsen. Men också innebörden "hålla till" har en gammal historia. Enligt Svenska Akademiens ordbok var den levande på 1800-talet, men då mer skämtsamt menad. Sedan tycks den ha fallit ur bruk, för att på senare tid alltså ha återuppstått, och då utan den skämtsamma klangen. Frågan är om det till och med är så att husera i dag vanligtvis uppfattas som neutralt "hålla till".

Jag misstänker det.

Men de inledande exemplen visar alltså en tredje möjlighet, nämligen då husera används i konstruktioner då det är synonymt med "hysa". Detta är en nyare användning som man kanske bör vara lite försiktig med. Trolig påverkan finns från engelskans "house" med samma betydelse.

Över huvud taget verkar det klokt att överväga sin användning av ordet husera, då det kan finnas fall då tolkningen inte är självklar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson