Åsa-Nisse spred fridens liljor

12 januari 2015 06:00

Lotta Bergsten Lagerwall skriver till Språkspalten och frågar om uttrycket fridens liljor, som hon har mött som avslutningsfras i mejl. Vad är det för ett uttryck egentligen, undrar hon.

Innebörden är att man önskar någon välgång och lycka; "frid vare med dig" är ett uttryck i samma anda. Att tillönska någon fred och frihet är vanligt förekommande på många olika håll i världen.

Blommor och växter används ofta metaforiskt och liljan brukar förknippas med oskuld, renhet och fred. Den återfinns på många ställen i Bibeln.

Just fridens liljor verkar ha använts för första gången i Erik Johan Stagnelius diktsamling "Liljor i Saron" från 1821.

För några år sedan diskuterades uttrycket i radioprogrammet Språket. En teori gick där ut på att det har spridits från den frikyrkliga världen där olika fridshälsningar ofta används. Kanske var då fridens liljor i det sammanhanget från början en något skämtsam formulering.

Vad som också bör ha bidragit till dess spridning är att uttrycket användes i Åsa-Nisse-filmer på 1940- och 1950-talet.

Faktiskt återfinns det också i ett annat populärkulturellt sammanhang, berättade professor Lars-Gunnar Andersson i programmet, nämligen i de så kallade Manhattan-deckarna. Det var en populär serie av översatta deckare som började ges ut 1952. Mickey Spillane är ett välkänt namn i serien. Dennes hårdkokte hjälte Mike Hammer fick då i svenska översättningen ibland säga "fridens liljor" – kanske något oväntat betraktat med nutida ögon.

Sammantaget alltså: Bibeln, Åsa-Nisse och Mike Hammer har gett fridens liljor luft under vingarna, som det verkar.

Men komplettera gärna, den som har tankar kring detta!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson