Vi frågade tre av fem ledamöter i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott.

Helen Isacsson (S), ordförande: Vad vill ditt parti satsa på inom den lokala kulturen kommande mandatperiod?

– Vi vill fortsätta utöka så att kulturen blir mer tillgänglig för allmänheten och även fortsätta satsa på att Kulturskolan ska få fler delar, bland annat bild.

Artikelbild

| Helen Isacsson (S)

Vilken typ av kultur är viktigast för ditt parti?

– Jag tror inte vi har delat upp det, men det vi fokuserar på väldigt mycket är ju kultur för unga och barn. Samtidigt så tycker ju jag att all kultur är viktig och det är svårt att rangordna. Men vi har ett särskilt intresse för att barn och ungdomar ska ha kulturen lätt tillgänglig.

Motala Konsthall har ju försvunnit. Vad anser ni i ditt parti att kommunen ska göra för det lokala konstlivet?

– Det vi behöver göra är ju att öppna upp så att det blir mer tillgängligt för folk i allmänhet. Nu håller vi ju på och ser över biblioteket och bygger om där. Där är det ju meningen att det ska bli som en konsthall när det är klart.

Artikelbild

| Elias Hallén (MP)

Elias Hallén (MP):

Vad vill ditt parti satsa på inom den lokala kulturen kommande mandatperiod?

– Det absolut viktigaste för oss är barn och unga. De sänkta avgifterna för Kulturskolan som vi har fått till stånd nu är ju väldigt viktiga och det är också mycket viktigt att just Kulturskolan kommer ut till bostadsområden så att man verkligen får effekt av den här avgiftssänkningen. Undervisningsprogrammet El Sistema har använts för barn i lägre åldrar i invandrartäta områden och haft väldigt goda resultat. Motala är faktiskt ledande i det. Det programmet vill vi fortsätta med, det är jätteviktigt för oss.

Vilken typ av kultur är viktigast för ditt parti?

– Dels kultur ur ett pedagogiskt perspektiv riktad mot barn och unga, som El Sistema. Dels allmänkulturen som är väldigt viktig och alltid ska vara en del av vardagen för Motalaborna. Det handlar om att kunna ta del av kulturarrangemang av god klass och få kulturella upplevelser i vardagen.

Motala Konsthall har ju försvunnit. Vad anser ni i ditt parti att kommunen ska göra för det lokala konstlivet?

– Det är en lite knepig fråga för det handlar ju också om vem som äger fastigheten. Planen nu är ju att inrätta en konsthall i biblioteket och vi tror att det kan bli bra. Läget är jättefint och det är en väldigt god tillströmning av olika människor i alla åldrar. Problemet med nuvarande konsthall har dels varit öppettiderna och dels läget. Vi tror att om man får till stånd någon form av konsthall i biblioteket så är det mycket bra för allmännyttan.

Tony Johansson (M):

Vad vill ditt parti satsa på inom den lokala kulturen kommande mandatperiod?

– Kulturen är ju jätteviktig rent generellt och vi har ju mycket kultur i Motala. Vi vill se till att man samordnar alla museer under en hatt och det är på gång. Charlottenborgs slott bör få en högre status och blir mer tillgängligt.

Vilken typ av kultur är viktigast för ditt parti?

– Det är kulturen för unga. Vi vill satsa väldigt mycket på Kulturskolan som gör ett fantastiskt arbete. Där kommer ju kulturen in tidigt.

Motala Konsthall har ju försvunnit. Vad anser ni i ditt parti att kommunen ska göra för det lokala konstlivet?

– Vi vill att konsthallen ska öppnas så snart som möjligt igen och det är ju på gång att nyttja biblioteket för att öka tillgängligheten.

Vi har inom Motala kommun många aktiva kulturarbetare och när det görs byggnationer så avsätts ju en viss procentsats till konsten. De lokala förmågorna ska verkligen få komma till tals och man ska lyssna på dem.