Vis och vacker guide i gudinnevärlden

Ingela Bendt / Ewa Stackelberg: Madonna

17 november 2016 09:30

Arena förlag

Få nu verksamma skulptörer är så representerade som konstnären Lena Lervik. I kyrkor och stadsmiljöer återfinns hennes starka kvinnoskulpturer som en utmanande motvikt till männen i brons sittande på häst och med värjan i gehäng.

En av hennes mest kända skulpturer är skyddsmantelmadonnan utanför Lunds domkyrka med de många ansiktena inneslutna i Marias mantel. En motsvarande skulptur men utan ansikten: tom skyddsmantelmadonna, skapar en smärtsam kontrast och sorg över det förlorade. En Mariarelief finns på förlossningsavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping.

Författaren och journalisten Ingela Bendt, född och uppvuxen i Mjölby och för många förknippad med Ellen Keys hem Strand vid Omberg, presenterar tillsammans med fotografen Ewa Stackelberg, från Ukna, konstnärskapet hos Lena Lervik i boken ”Madonna”. Vackra och närgånga fotografier fångar skulpturerna på ett känslosamt sätt.

Ingela Bendt skriver om såväl konstnären som de kvinnliga gestalterna Lena Lervik skapar i brons och terrakotta. Tonvikten är lagd vid de mödrar, madonnor och gudinnor Lervik ger liv åt i sina skulpturer.

För Lena Lervik blev en resa till Rom och mötet med kyrkornas många Mariabilder avgörande. Hon förde samman dessa med gudinnor från skilda tider och kulturer och lät på så sätt religionernas alla mödrar förenas. Som i skulpturen "Stella Maris" där gudinnor från Mesopotamien, Grekland, Fornnorden och den Keltiska världen smälter samman med kyrkornas madonnagestalt. På liknande sätt var Sigtunastiftelsen en väg till inspiration och kunskap.

Ingela Bendt är en fantastisk guide och ciceron in i denna gudinnevärld. Lärd och kunnig men ändå med ett enkelt språk förklarar hon de olika bilderna, knyter dem samman med kulturer och gudsdyrkan genom årtusenden. Det blir en hisnande resa i religionshistoria och fenomenologi.

Boken ”Madonna” utmanar också de manliga strukturerna i religionens värld och inte minst i de kristna kyrkorna, utan att patriarkatet ersätts av ett lika monoteistiskt matriarkat. I Lena Lerviks skulpturer och i Ingela Bendts text sker snarare en balansering där kön, religioner och symboler tillåts att samexistera.

”Madonna” är en vacker och estetisk bok, den är också vis och bildande. En hjälp att se religionen och dess konst ur nya perspektiv. En andlig värld där urmodern står i centrum och värnar sin skapelse, gestaltad på så många olika sätt. Det gåtfulla är alltid närvarande, som i skulpturen "Stora Modern" vid Slussen i Stockholm. Ett av äpplena i kvinnans korg innesluter en svart meteoritsten. En symbol för mörker och smärta men också någon som söker skydda oss från det. En bok för konstälskare, teologer och den som letar djup i tillvaron.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jakob Carlander