Vad är egentligen en muta?

Sverige är av allt att döma relativt förskonat från korruption. Ändå händer saker som den nu upptäckta mutaffären i Fastighetsverket. Och det dyker rätt ofta upp uppgifter om att Saab betalat mutor i samband med försäljningen av Jas 39 Gripen. I det fallet har det aldrig kommit fram några bevis.

9 februari 2017 06:00

Men helt klart är att i samband med vapenaffärer betalas det ut mångmiljonbelopp till mellanhänder. Är det pengar som går vidare som mutor till beslutsfattare? Inte lätt att veta.

Linköpingsprofessorn Anders Törnvall har skrivit en bok om mutkulturen i olika delar av världen. Den väcker många funderingar och borde kunna vara ett bra underlag när man i företag och myndigheter diskuterar korruptionen som problem.

Det viktiga är då att inte fokusera på hur läckra måltider som serveras i samband med affärsmöten. I den svenska debatten på senare år har man lagt alldeles för mycket fokus på sådana småttigheter.

Törnvall framhåller att korruption inte kan stoppas med regler och kontroll. Det avgörande är att man utvecklat en kultur där det är helt oacceptabelt att ta emot mutor och också att erbjuda mutor.

När det gäller att bekämpa korruptionen i internationella affärer är ett stort problem att många länder har en urgammal kultur där det vi skulle kalla mutor inte uppfattas på det sättet utan snarare som en omvårdnad av relationer inte minst mellan släktingar.

Det betyder givetvis inte att någon någonstans skulle anse att gigantiska summor som Telia betalat till en presidentdotter skulle vara okej.

Törnvalls bok är delvis mest ett skrap på ytan av korruptionsproblemen i världen. Men dess styrka är att den tvingar läsaren att tänka efter vad som skulle kunna vara ett korrupt beteende.

Anders Törnvall

Korruptionens vägar – mutor, människor, moral

Carlssons

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!