Tundrans poesi kräver stor varsamhet

19 februari 2019 09:42

Stillhet och meditation råder i galleriet. Bilder och objekt andas långsamt. Blågrå landskap sträcker ut sina horisonter i den finska tundran. Här finns inget utrymme för buller och tidslammer. Finsk sisu och kinesisk konfucianism i koncentrerad samverkan.

Utställningen har tillkommit som ett lyhört samspel mellan mor och dotter. De har interagerat med sina respektive konstnärskap. Ett sorts tankens och sensibilitetens syn- och handskrift. Linda Wassbergs minimalistiska fotografier har på ett mycket sparsmakat sätt vidrörts av modern Christinas varsamma pensel. Som fingeravtryck. Noteringar. Andedräkt. En cirkel, några linjer, ett hexagram.

Metoden och förhållningssättet kan verka enkelt. Men det är egentligen motsatsen. Varje enskilt val kräver stor varsamhet och inkänning. De finns en skörhet och subtil andning i det slutgiltiga uttrycket.

Christina Wassberg har under en stor del av sitt långa konstnärskap inspirerats av Konfucius och boken ”I Ching” som handlar om slagning och tolkning av så kallade hexagram. Slumpmässiga kombinationer av streck och former som ger utrymme för kreativa tolkningar.

Ett visst mått av mysticism kan aldrig vara fel i den konstnärligt skapande processen. Precis som utställningens titel antyder handlar det mycket om vår nödvändiga respekt för naturens skönhet och överlevnad. Tundrans poesi väcker också tankens och känslans poesi för skapelsens storhet och bräcklighet.

Konstnärerna

Christina Wassberg, född 1949 i Linköping, nu i nomadisk rörelse från ateljéhuset i Kisa till Bornholm. Utbildning: Master of fine Art, Hertfordshire 1975–79, fil.kand konstvetenskap Göteborgs universitet.

Linda Wassberg, född 1973 i Jönköping, bosatt i Köpenhamn, filmare och fotograf. Utbildning: National Filmschool i Köpenhamn 2001–2006, Napier University Scotland 1998–2000. Hon är bland annat starkt uppmärksammad som fotograf av filmer som ”Apflickorna” och ”Vita folket”.

Konst

The servant Nature Linda Wassberg foto Christina Wassberg måleri Galleri Skådebanan. Pågår till 8/3
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Fällman