Lustfyllt om kvinnliga grafiker

Susann Idervall och Agneta Östlund: Kvinnliga grafiker i Östergötland

5 september 2016 11:05

Östgöta Konstförening

Är Östergötland unikt med så många kvinnliga grafiker? Hur ser det ut i övriga landet? Internationellt? Den nyutkomna konst- eller konstnärsboken ger inget svar. Men man blir nyfiken på frågeställningen. 25 kvinnliga grafiker i länet presenteras i text och bild.

Kvinnorna har övertagit en tidigare mycket manligt dominerad och teknisk konstform. Dessutom är kvinnliga konstnärer friare och mindre bundna till vad som ansetts comme-il-faut. Konstböcker är ofta tacksamma både att läsa och bläddra i. Varje konstnär presenteras med en textsida, porträtt på konstnären och ett par av deras konstverk. Informativt och lustfyllt på drygt 160 sidor. Dessutom finns facktermer och trycktekniker kortfattat beskrivna samt en ordlista i slutet. Därför kan boken fungera som en praktisk uppslagsbok.

När man sträckläst boken några gånger, upptäcker jag vissa upprepningar i formuleringar och förhållningssätt. Men det kanske kan ursäktas med att författarna velat följa en given mall inför mötet med respektive konstnär. Dessutom hade texterna kunnat kompletteras med kort info om alla andra uttrycksmedel som konstnärerna arbetar med, till exempel måleri, textil, skulptur.

Bokverket ger en grafisk känsla med sitt matta papper och sinnliga formgivning, för övrigt i samma format som doktorsavhandlingar. Där finns också miljöbilder från verkstäder, valser, färgburkar – allt som ger en kroppslig närhet till hantverket. Mjuka, poetiska fotografier som frigjort sig från den sedvanliga nördskärpan. Trots att texterna med presentationer av konstnärerna är korta så skrivs de in i ett sammanhang av liv och verk som är bra. Vem de är, vilka val de gjort i livet, hur de arbetar etcetera. Allt är byggt på personliga möten och intervjuer på plats.

Detta är en skön och varm bok att ofta återvända till när man sett en utställning eller vill påminna sig om det grafiska hantverkets alla fascinerande kombinationsmöjligheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!