Bjuder på fantasieggande ljudvärld

Sexton spår från vokalkvartetten Bessman, några nyskrivna men de flesta med ursprung och ekon från gångna sekler, en fascinerande och fantasieggande ljudvärld.