Ungt konstnärspar väljer nya vägar

Spår i hand, Nevena Cvijetic och Oskar Lindvall på K-ringen, Motala

2 november 2015 10:26

C-print, tusch, objekt

K-ringen ligger i nedlagd Konsumbutik i Motala verkstad

Visas till 22 november 2015

Ett ungt konstnärspar som nyligen slagit ner sina bopålar i Österstad, delar på de rustika väggarna i den före detta Konsumbutiken i Motala. Nevena Cvijetic arbetar, som så många andra nuförtiden, med Photoshop. I hennes fall innebär det dock mer än att mata in foton i datorn och sen testa sig fram till olika effekter. Hon börjar alltid med att teckna bilden på ett traditionellt sätt. Därefter färglägger hon den i datorn och låter slutligen en tryckare printa ut den.

Även de moment som omfattats av arbetet i Photoshop har krävt djup koncentration och hantverkskunnande. Kvinnor är genomgående huvudaktörer i bilderna. Symbolik i olika former har använts för att visa hur tunga bördor, tungt ansvar, faller på deras lott. Flätorna som vuxit till sig sen barndomen, måste offras på det övergripande ansvarets altare. Mannen liknas vid en överbeskyddad fågel, som kräver och förväntar sig kvinnans uppoffringar.

Oskar Lindvall arbetar genomgående i tusch. I de senaste verken har han på ett ganska raffinerat sätt åstadkommit en sorts "dubbelexponeringar". Varje bild utgörs av två teckningar. Den ena ligger bakom och framträder lite som en skuggbild och är dessutom helt olik den främre, primära. Effekten blir både anslående och lite mystifierande.

Tekniken gör också att bildernas inneboende berättelsepotential utökas. Den öppnar sig liksom både utåt och inåt. Det här är ett upplägg som erbjuder lite annorlunda möjligheter och som kan genomföras tack vare det halvtransparenta rispappret.

Konstnärerna

Nevena Cvijetic är född 1984. Utbildad på Lunnevads konstlinje, Gerlesborgskolan i Bohuslän. Fil kand vid Linköpings Universitet.

Oskar Lindvall är född 1983. Utbildad vid Lunnevads konstlinje, till lärare i bild och media vid Umeå Universitet och i 3-D-grafik vid Gotlands Högskola.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!