Textil konst utforskar människans inre

"Vi och ni som undrar varför", Gamla Linköping

18 januari 2015 15:26

Fem unga konstnärer från HDK

Textila installationer

Curmanska magasinet

Pågår till 26 mars

Fem unga konstnärer gick 2012 ut Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. De fem beslöt att hålla kontakt och visa en gemensam turnéutställning i de olika städer de kommer ifrån – Göteborg, Umeå, Ronneby,Tokyo och Linköping. Den östgötska utställaren är Klara Berge. Hennes bidrag består av en hängande installation av vävda trådskulpturer. Ljussättningen skapas effektfullt via en digitalt styrd storbildsprojektor med inscannade bilder.

Liksom flera av de övriga arbetar hon innehållsmässigt med att undersöka och gestalta våra inre bilder och minnets funktioner. Minnesfragment ges form genom fri användning av textila och andra material.

Hur ser en människans inre liv ut? Det undrar Anni Foglert och beskriver sina aningar genom högst amorfa, närmast organiskt fysiska verk. Minnen, känslor och tankar kan både vara vackra och ärgiga solkiga. Inre konflikter kan brytas mot stillhetens vila. Lin, ull, siden och rostig järntråd är hennes material.

Kristina Skantze har sytt och format människofigurer till ett slags absurdistisk teater. Man kommer att tänka på senmedeltidens Commedia dell'arte. Här finns plats för känslor som rädsla, utsatthet, undran inför livet.

Livets teater är iscensatt som ett skuggspel av ansikten på frimärken av Nanaka Adachi. Människor som ibland faller ur ramarna. Elina Nilsson har låtit frysa sitt arbetsbord genom att täcka det med en transparent vit slöja. Ett idékonstverk. En paus i processen eller ett definitivt avbrott.

Som helhet präglas de textila installationerna av både existentiella och subtila gestaltningar av människolivets förunderligheter.

Skörheten i de konstnärliga uttrycksmedlen står i spännande kontrast till den rustikt timrade miljön i Curmanska magasinet. Textilkonst som sträckt sig långt över materialets begränsningar till fritt skapande konst i jämbredd med alla andra fria konstarter. Ett språng har tagits i och ur den textila konstens historia in i en vibrerande nutid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Fällman