Huvudlös konst som ställer frågor

Johan Suneson, Passagen Lab, Linköping

6 oktober 2014 16:27

"Vad mera är jag"

Skulpturer, målningar

Visas till den 2 november 2014

Fyra djurkroppar utan huvud, i människostorlek, ruvar på bastanta podier. På väggarna hänger ett antal självporträtt, med uttryck som indikerar att konstnären velat komma åt något särskilt. Samtliga porträtt alstrar en känsla av dubbel riktning. Vem skärskådar vem?

Kombinationen av huvudlösa djur och konstnärens ansikte ställer en rad frågor som inte är helt enkla att formulera och som till och från förändrar atmosfären i rummet. Det outtalade är av vikt på en nivå som gör besökaren delaktig.

Man kan få en hint om hur det kan kännas att vara syrsa genom att placera sitt eget huvud där syrsans skulle ha befunnit sig. Den lite ruffiga finishen skänker extra trovärdighet åt inslagen av lekfullhet.

Konstnären

Johan Suneson är född 1963 i Västanfors. Bosatt i Malmö.

Utbildad på Konstskolan Valand 1989-1994.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!